Zabytek miesiąca
Neoklasycystyczny pałac zlokalizowany jest w centralnej części wsi. Północną część założe­nia pałacowego zajmuje park o charakterze...
zobacz zabytki miesiąca:
kwiecień | marzec | listopad | październik
Województwa lubuskiego
Założenie pałacowo-parkowe z folwarkiem w Bielicach (niem....
Do zagospodarowania
Poniżej umieszczono wykazy(pliki .pdf) zabytków zaniedbanych (w złym stanie technicznym, ruiny) i...
Ukradzione i zaginione
 W 2015 r. (przed dniem  08.07.2015 r.), w niewyjaśnionych okolicznościach, skradziono  rzeźbę...
Odzyskane
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...
W dniu 29 czerwca 2016 roku, na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami...
W trakcie prac porządkowych prowadzonych na terenie parku w Brodach, w...
 W dniu 28 czerca 2016 r. w Starej Farbiarni w Guben otwarta została...
12kwietnia
W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu...
11września
W dniu 11 września 2015 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej...
29czerwca
 Uprzejmie informujemy, że w  dniu 29  czerwca  br....
Trwają prace remontowe obejmujące elewacje południową, wschodnią i...
20 stycznia 2016 r. we Wschowie spotkali się dr Peter Schabe z Polsko-Niemieckiej...
W grudniu 2015 roku zakończono pierwszy etap robót budowlanych...
 Uprzejmie informujemy, że w  dniu 29  czerwca  br. (środa) w  godz. od  11.00 do  14.00 w  siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze przy  ul.  Kopernika  1 odbędzie  się kolejna edycja szkolenia dla  kandydatów na  społecznych opiekunów zabytków z  terenu  województwa lubuskiego. Kurs będzie obejmował informacje m.in.  z  zakresu polskiego prawa ochrony dziedzictwa kulturowego  w  kontekście społecznej opieki nad  zabytkami....
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści Słowo wstępne  ....................................5 I. Barbara Bielinis-Kopeć - „ Rozwój miast na Ziemi Lubuskiej do II wojny światowej i zniszczenia po 1945 roku”.........................................................................................7 II....
Zabytek Chroniony Prawem
5
Translate / Übersetzen