Zabytek miesiąca
Cmentarz usytuowany na skraju miejscowości, ponad pól kilometra od jej centrum, w pobliżu drogi do wsi Nabłoto, około 100 m od drogi nr 289...
Zobacz zabytki miesiąca: listopad | wrzesień | sierpień | lipiec
Bukowiec, park pałacowy
Założenie parku pałacowego w Bukowcu (niem. Bauchwitz) stanowi...
Jankowa Żagańska - wieża ciśnień
W niewielkiej miejscowości Jankowa Żagańskiej w gm. Iłowa na terenie województwa lubuskiego zachował...
Barokowa misa chrzcielna z 1705 r.
Przed 7.03.2001 r. z kościoła na terenie gm. Nowogród Bobrzański zaginęła (została skradziona?)...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

15

listopad

2019

Zapraszamy na kolejne z cyklu Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, które odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze. Tematem...