Zabytek miesiąca
Budynek dawnego klasztoru sióstr Magdalenek w Szprotawie, tworzący południową pierzeję placu Kościelnego, pierwotnie wchodził w skład większego,...
Zobacz zabytki miesiąca: kwiecień | listopad | wrzesień | sierpień
Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski - dawna plebania
Wzniesiona w 1605, została przebudowana we wnętrzu w XVIII...
Jankowa Żagańska - wieża ciśnień
W niewielkiej miejscowości Jankowa Żagańskiej w gm. Iłowa na terenie województwa lubuskiego zachował...
Kradzież pary barokowych świeczników ołtarzowych
W wyniku włamania do kościoła na terenie gminy Brzeźnica stwierdzonego w dniu 30.11.2019 r. ...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

22

luty

2020

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Monumenta Poloniae oraz Stowarzyszenie Region Łużyce mają zaszczyt zaprosić na promocję wydawnictwa Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii poświęconego ...