Zabytek miesiąca
Cmentarz komunalny w Bytomiu Odrzańskim, na którego terenie mieści się lapidarium, znajduje się w południowo-zachodniej części miasta. Cmentarz...
zobacz zabytki miesiąca:
listopad | październik | wrzesień | sierpień
Województwa lubuskiego
Bojadła (niem. Boyadel) położone są na prawym brzegu Odry,...
Do zagospodarowania
Poniżej umieszczono wykazy(pliki .pdf) zabytków zaniedbanych (w złym stanie technicznym, ruiny) i...
Ukradzione i zaginione
W latach 1999-2006 skradziono cztery (dwie pary) kamienne wazony zdobiące bramy zespołu pałacowo-parkowego...
Odzyskane
Na przełomie sierpnia i września 2009 r. w powiecie słubickim zniszczono i okradziono 10 grobów...
Na zaproszenie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów...
W dniu 13 września br. w jednej z miejscowości w powiecie międzyrzeckim...
30kwietnia
W dniu 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu...
13września
W dniu 13 września br. o godzinie 13.00 w Parku Mużakowskim...
28listopada
PROGRAM Aula św. Józefa – Wyższe Seminarium Duchowne...
 Zakończone zostały prace konserwatorskie i restauratorskie przy...
Dnia 15.10.2014 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z odbudową,...
Trwa remont dachu drewnianego kościoła filialnego pw. Narodzenia Najświętszej...
PROGRAM Aula św. Józefa – Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu • 11.00 – 11.10 - Rozpoczęcie spotkania i powitanie zaproszonych gości Ks. dr Paweł Łobaczewski – Rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego P. dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków • 11.10 – 11.30 - Ks. dr Paweł Łobaczewski Rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego Boży wymiar piękna. Obiekty zabytkowe w przestrzeni formacji seminaryjnej • 11.30 – 11.50 - Marcin Kozarzewski Monument Service Warszawa Prezentacja przebiegu prac konserwatorskich przy ołtarzu...
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2003 r. tom 1”: Budowle na terenie Żagania związane z pochówkiem Bironów, książąt kurlandzkich i żagańskich. Katarzyna Adamek  Graficzne panoramy Zielonej Góry...
Zabytek Chroniony Prawem
1
Translate / Übersetzen