A A A
Strona główna / O nas / Publikacje / Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19
Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19
31.12.2022
Rozmiar czcionki
A A A

Spis treści
Barbara Bielinis-Kopeć
Wprowadzenie..........................................................................................................................................................................................7
Prace konserwatorskie i badania
Karol Błaszczyk
Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w świetle badań konserwatorskich..................................................10
Błażej Skaziński
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubiechni Małej
w latach 2020–2022............................................................................................................................................................................... 24
Paulina Celecka
Wstępne rozpoznanie wystroju wnętrza i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zestawienie
dotychczasowych odkryć.......................................................................................................................................................................30
Katarzyna Adamek-Pujszo
Klatka schodowa w skrzydle północnym dawnego klasztoru Kanoników Regularnych Reguły św. Augustyna w Żaganiu –
opracowanie historyczne.......................................................................................................................................................................34
Andrzej Legendziewicz
Od wieży do altany – pawilon ogrodowy tzw. Domek Winny w parku pałacowym w Żarach...................................................... 46
Krzysztof Raszczuk, Jan Raszczuk, Karol Błaszczyk, Andrzej Legendziewicz
Interdyscyplinarne rozpoznanie zabytku na przykładzie badań byłego ratusza w Żaganiu........................................................... 53
Barbara Bielinis-Kopeć
Dawny szpital św. Doroty w Żaganiu – adaptacja zabytku do nowej funkcji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia ....... 64
Marceli Tureczek
Problematyka epigraficzna prac konserwatorskich tzw. galerii opackiej zespołu dawnego klasztoru Kanoników
Regularnych Reguły św. Augustyna w Żaganiu..................................................................................................................................74
Marceli Tureczek
Inwetaryzacja techniczna dzwonów na wieży ratuszowej w Żaganiu. Stan zachowania i uwagi konserwatorskie.......................78
Kamila Domagalska (zebrała)
Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich........................................................................................................................ 84
Archeologia
Sławomir Kałagate, Julia Orlicka-Jasnoch
Dwa groby ciałopalne ludności kultury łużyckiej odkryte w Mierkowie........................................................................................102
Piotr Wawrzyniak, Paweł Banaszak
Badania archeologiczno-architektoniczne w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w 2021 roku..................113
Małgorzata Grupa, Krzysztof Jasiak, Tomasz Kozłowski
Wyniki prac porządkowo-inwentaryzacyjnych w krypcie zewnętrznej – północnej kościoła filialnego pw. św. Anny
w Konotopie.......................................................................................................................................................................................... 126
Jakub Michalik, Patryk Talar
Metalowa trumna Adama von Kottwitza z krypty północnej pod kościołem pw. św. Anny w Konotopie...................................137
Regionalia
Dominik Kwaśniak
Architektura kościoła pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu.................................................................................................................144
Katarzyna Adamek-Pujszo
Ratusz w Kargowej – historia obiektu w świetle źródeł archiwalnych............................................................................................ 154
Dominik Kwaśniak
Figury aniołków z ołtarza głównego kościoła w Rudnie....................................................................................................................159
Marceli Tureczek
Czego jeszcze nie wiemy o dzwonach na Ziemi Lubuskiej?...............................................................................................................167
Alicja Duda
Znaki handlowe na drewnianych belkach stropowych w budynku dworca kolejowego w Świebodzinie – komunikat..............175
Varia
Kamila Domagalska
Zaginione – skradzione – poszukiwane............................................................................................................................................. 182
Aktualności
Kamila Domagalska (zebrała)
Aktualności...........................................................................................................................................................................................194

Publikacja w wersji cyfrowej

Pobierz plik z publikacją `Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19`