A A A
Strona główna / O nas / Publikacje / Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2015 t. 12
Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2015 t. 12
30.12.2015
Rozmiar czcionki
A A A

 

Spis treści

Barbara Bielinis- Kopeć

Wprowadzenie ..........................5

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Barbara Bielinis- Kopeć

Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Św. Rodziny w Sękowicach ......................... 9

Agnieszka Indycka

Prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego zrealizowane w 2014 roku ......... 17

Andrzej Legendziewicz

Od średniowiecznej warowni do barokowego klasztoru. Historia powstania i przekształceń zamku w Kożuchowie ... 23

Monika Domańska- Tomczyk

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zamku w Kożuchowie .............................................. 39

Michał Błażejewski

Kolorystyka wnętrz pałacu w Trzebiechowie w świetle najnowszych badań konserwatorskich .................................. 49

Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Katarzyna Kiełczewska

Zabytek zadbany. O kompleksowej konserwacji i restauracji ruchomego wyposażenia kościoła w Łagowie............... 55

Marta Gościcka

Inwentaryzacja malowideł ściennych z lat 1958-59 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu .................................... 65

Paweł Klak, Mirosław Kasztel

Ołtarz z kościoła filialnego pw. św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim w odsłonie 3D................................................ 73

Grzegorz Urbanek

Prace renowacyjne w kościele filialnym w Starym Dworku w latach 30. XX wieku .................................................... 83

Katarzyna Adamek-Pujszo

Ławki w parku pałacowym w Żaganiu w świetle badań źródłowych i ikonograficznych ............................................... 91

Kamila Domagalska (zebrała)

Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego - przegląd ................. 109

ARCHEOLOGIA

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Barbara Kowalewska, Jacek Niegowski
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Lubiąż na ziemi lubuskiej badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2013-2015 ........................137

Jarosław Lewczuk

Badania wykopaliskowe na dziedzińcu zamku w Kożuchowie ............................................................. 147

Arkadiusz Michalak, Krzysztof Socha

Plakieta ze sceną Zmartwychwstania z Kostrzyna nad Odrą - element zaginionego sarkofagu Jana Kostrzyńskiego ...163

Arkadiusz Michalak, Julia Orlicka-Jasnoch

Ozdobny guz-nit z brązu znaleziony w okolicach Grodziszcza, pow. świebodziński ........................... 173


REGIONALIA

 

Dominik Kwaśniak  

Adaptacja wnętrz i elementów wyposażenia świątyń protestanckich przejętych przez katolików

po 1945 roku w południowej części województwa lubuskiego ........... 179

Zbigniew Bujkiewicz

Gmach Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze - niedokończone dzieło socrealizmu ................................ 189

Ks. Robert Kufel

Tablice memoratywne z krypty kościoła w Jabłońcu (gm. Jasień, pow. Żary) ...…………………………197

Wolfgang J. Brylla

Appendix do tematu translokacji lubuskich organów ......................................................................... 201

 

VARIA

 

Paweł Kochański

Jubileusz X Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków .............................. 207

 

AKTUALNOŚCI

 

Kamila Domagalska (zebrała)

 

Aktualności ................................................................................ 213

 

 

 

Publikacja w wersji cyfrowej

Pobierz plik z publikacją `lmk2015`