A A A
Strona główna / Zabytki / Rejestr i ewidencja zabytków
Rejestr i ewidencja zabytków

Rejestr zabytków nieruchomych  województwa lubuskiego opracowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

Link do strony internetowej NID zawierającej informacje na temat rejestrów zabytków nieruchomych i ruchomych

Wykazy rejestru zabytków nieruchomych  na stronie NID zostały zamieszczone w celach informacyjnych.

W celu upewnienia się, czy dany obiekt jest wpisany do rejestru zabytków należy skontakować się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.