A A A
Aktualności
W dniu 20 maja 2022 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się kolejne spotkanie grupy ekspertów, zajmującej się problematyką ochrony zabytkowych rezydencji na pograniczu polsko-niemieckim....
Słubice
20 maj 2022
W dniach 15-18 maja 2022 r. w Münster odbyło się doroczne spotkanie służb konserwatorskich z krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec, na które zaproszona wojewódzkich...
20 maj 2022
W dniu 13 maja 2022 r. Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczyła wyróżnienie, na ręce Pana Romana Jabłońskiego p.o. Dyrektora Oddziału Terenowego...
Miodnica
13 maj 2022
Miło nam poinformować, że w dniu 10 maja 2022 r. w pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania Pani prof. Bogumiły Rouby i Pani Barbary Nowak-Obelindy...
12 maj 2022
W dniach 9-10 maja 2022 r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana w Łazienkach Królewskich w Warszawie przez PKN ICOMOS i NID, która poświęcona została problematyce dostosowania...
12 maj 2022
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki mu podległe, w tym służby konserwatorskie organizują od samego początku pomoc ukraińskim instytucjom kultury i wspierają ochronę zabytków...
12 maj 2022
W dniu 28 kwietnia 2022 r. w dworze w Szybie w gm. Nowe Miasteczko, na zaproszenie Pana Wojciecha Jachimowicza, odbyło się spotkanie w kameralnym gronie społeczników, naukowców i regionalistów,...
Szyba
28 kwiecień 2022
Galeria