A A A
Aktualności
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał wyróżnienia w ramach nagrody „Lubuskie Konserwacje 2021” w kategorii: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich...
Brody
21 kwiecień 2021
Nagroda „Lubuskie Konserwacje 2021” w kategorii: za renowację i adaptację architektoniczną zabytku przyznana została dla Gminy Zielona Góra o statusie miejskim za  kompleksowe...
Zatonie
20 kwiecień 2021
W dniu 20.04.2021 r. Pani Karolina Idryjan Kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze otrzymała z rąk Pana Wojciecha...
20 kwiecień 2021
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ks. Tadeusz Lityński Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przekazał, za pośrednictwem Pani Barbary Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego...
Zielona Góra
20 kwiecień 2021
W dniu 20.04.2021 r. Pan Jarosław Skorulski otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który wręczył...
Zatonie
20 kwiecień 2021
Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2021” w kategorii: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku przyznana została...
Rudno
19 kwiecień 2021
Dawne opactwo w Żaganiu podniesione zostało do rangi Pomnika Historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z 28 lutego 2011 r., w którym wskazano, iż: celem ochrony Pomnika Historii jest...
Żagań
19 kwiecień 2021
Galeria