A A A
Aktualności
Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura Gorzowie Wielkopolskim trafiły przedmioty znalezione przez członków Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego...
31 lipiec 2022
W dniu 14 lipca 2022 r. odbyła się uroczystość związana z wręczeniem nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje” w edycji 2022 r. w kategorii...
Zielona Góra
14 lipiec 2022
7 lipca na zakończenie pierwszego dnia konferencji „Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe i perspektywy rozwoju kultury regionalnej” w Collegium Polonicum w Słubicach odbył się dwujęzyczny...
Słubice
14 lipiec 2022
Z krótką wizytą w naszym województwie w dniu 12 lipca 2022 r. przebywał Pan dr Michał Laszczkowski dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków w Warszawie. Po spotkaniu...
13 lipiec 2022
W dniu 25 czerwca na terenie gminy Żary dokonano odkrycia skarbu przedmiotów brązowych i żelaznych z okresu halsztackiego D. Zabytki zostały odnalezione przypadkowo na nieużytku, który...
05 lipiec 2022
30 czerwca 2022 r. w Berlinie w Instytucie Polskim miała miejsce promocja książki poświęconej zabytkowym parkom wchodzącym w skład Europejskiego Związku Parków Łużyckich, określonych...
30 czerwiec 2022
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał wyróżnienie w ramach nagrody „Lubuskie Konserwacje” w edycji 2022 r. w kategorii za prace konserwatorsko-restauratorskie...
Rusinów
26 czerwiec 2022
Galeria