Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia
Planowane wydarzenia
W dniu 19.10.2009 . w Zielonej Górze odbędzie się sesja naukowa „Architektura na obszarach objętych ochroną konserwatorską – kreatywna kontynuacja czy bierne...
Zielona Góra
19 październik 2009
              W dniu 11 lipca 2009 r. odbył się w Dankowie Festyn...
11 lipiec 2009
W dn. 25 kwietnia 2009 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyła się sesja naukowa pt. Rozmowy o dawnej architekturze sakralnej. Na zaproszenie Komisji Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego...
25 kwiecień 2009
W dn. 24 kwietnia 2009 r. w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu odbyło się Polsko-Niemieckie Sympozjum „Odbudowa i rekonstrukcja”, które jak podkreślają organizatorzy...
24 kwiecień 2009
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na konferencję pt. „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej” Konferencja...
04 kwiecień 2009
Po raz piąty odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniach 19-20 marca 2009 r. Konferencja Naukowo-Techniczna „Renowacje”, na której prezentowane są zagadnienia dotyczące...
Zielona Góra
20 marzec 2009
„Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych – wyzwania i osiągnięcia” - Warszawa - marzec 2009
07 marzec 2009