A A A
Strona główna / O nas / Organizacja
Organizacja

Organizacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.Zasięg terytorialny obejmuje obszar województwa lubuskiego, a siedzibą urzędu jest miasto Zielona Góra.

Urząd wykonuje swoje zadania na terenie woj. lubuskiego przy pomocy Delegatury z siedzibą w Gorzowie Wlkp., którą powołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Delegatura realizuje zadania związane z ochroną zabytków na terenie powiatów: gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego, słubickiego, strzelecko - drezdeneckiego, sulęcińskiego i międzyrzeckiego. Delegaturą kieruje Kierownik, który działa z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. W skład urzędu wchodzą następujące wydziały i stanowiska:

  • Wojewódzki Konserwator Zabytków;
  • Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  • Wydział Budżetu, Finansów i Administracji;
  • Wydział Inspekcji Zabytków Nieruchomych;
  • Wydział Inspekcji Zabytków Ruchomych;
  • Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
  • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych;
  • Stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
  • Stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
  • Stanowisko ds. prawnych;
  • Stanowisko ds. informatyki.

2. W skład Wydziału Budżetu, Finansów i Administracji Urzędu wchodzą:

  • Stanowisko Głównego Księgowego;
  • Stanowisko specjalisty ds. kadr;
  • Stanowisko pracownika księgowości;
  • Stanowisko ds. realizacji zadań związanych z finansowaniem prac przy zabytkach;
  • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
  • Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej;
  • Stanowisko kierowcy samochodu osobowego.

3. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Nieruchomych wchodzą:

  • Kierownik wydziału;
  • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
  • Stanowisko ds. zabytków techniki;
  • Stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy.


4. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Ruchomych wchodzą:

  • Kierownik wydziału;
  • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
  • Stanowisko ds. wywozu zabytków za granicę.


5. W skład Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków wchodzą:

  • Kierownik wydziału;
  • Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony zabytków.


6. W skład Delegatury wchodzą następujące stanowiska:

  • Kierownik Delegatury;
  • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
  • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
  • Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych;
  • Stanowisko ds. rejestru zabytków, dokumentacji zabytków i archiwum;
  • Stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy;
  • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
  • Stanowisko kierowcy samochodu osobowego.


Schemat organizacyjny Urzędu przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

Pobierz plik