A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
W kościele w Osiecznicy trwają prace związane z remontem ściany północnej kościoła wzniesionego w konstrukcji szkieletowej. Jego powstanie wiążę się z nazwiskiem K.F.Schinkla. Dawna ewangelicka...
Osiecznica
19 wrzesień 2022
W kościele pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim prowadzone są prace remontowo-konserwatorskie. Obejmują one remont ścian wraz z przywróceniem historycznej kolorystyki wnętrza świątyni,...
Krosno Odrzańskie
19 wrzesień 2022
W kościele w Czetowicach w gm. Krosno Odrzańskie prowadzone są prace remontowe i konserwatorskie. Obejmują one wnętrze świątyni – prezbiterium. W ubiegłym roku wykonano renowację stolarki...
Czetowice
19 wrzesień 2022
Na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono badania architektoniczne danego kościoła ewangelickiego w Bieczu. Wiążą się one z rozpoznaniem zabytku przed...
Biecz
16 wrzesień 2022
W holu opackim w zespole klasztornym w Żaganiu trwają prace konserwatorsko-restauratorskie, które obejmują m.in., naprawę spękań ścian i sklepień, usunięcie wtórnych łat cementowych...
Żagań
12 wrzesień 2022
Zakończono remont konserwatorski polegający na wymianie posadzki we wnętrzu gotyckiego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie. Wzmiankowana już w 1376 roku świątynia wpisana...
Jabłonów
30 sierpień 2022
Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy barokowym obramieniu ołtarza bocznego pw. św. Anny z kościoła parafialnego w Jeleninie. Na wstępnym etapie, po przeprowadzeniu badań konserwatorskich,...
Jelenin
31 lipiec 2022