A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Kościół pw. św. Andrzeja wzniesiono w latach 1825-1827 wg projektu znakomitego berlińskiego architekta K. F. Schinkla, w nurcie neogotyku. Ostrołukowe otwory mieszczą dębową stolarkę okienną...
Krosno Odrzańskie
24 listopad 2021
Trwają prace konserwatorskie w XIV-wiecznym kościele pw. św. Mikołaja w Skwierzynie. Prace obejmują przywrócenie kolorystycznego wystroju sklepień, żeber sklepiennych i filarów w gamie...
Skwierzyna
14 październik 2021
W trakcie prac obejmujących odtworzenie ganku ratusza w Bytomiu Odrzańskim oraz konserwacji zabytkowego portalu odkryto późnorenesansowe, piaskowcowe stopnie stanowiące pierwotny bieg wejścia...
Bytom Odrzański
24 wrzesień 2021
Rozpoczęto prace konserwatorskich i restauratorskie przy zabytkowych ławach kościelnych eksponowanych w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siedlisku. Kościół...
Siedlisko
21 wrzesień 2021
W drugiej połowie sierpnia Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza prowadziło rozpoznawcze badania archeologiczne na terenie wiejskiej siedziby obronnej w Chotkowie w gminie Brzeźnica. Prace wykonano...
Chotków
06 wrzesień 2021
Zabytkowa plebania prezentuje się nam w nowej odsłonie kolorystycznej po remoncie elewacji. Nadzór nad remontem zabytku sprawuje Miejski Konserwator Zabytków, jednak na prośbę ks. Piotra...
Zielona Góra
31 sierpień 2021
Trwają prace konserwatorskie w pałacu w Bojadłach. Na fasadzie przywracany jest pierwotny wystrój architektoniczny, równolegle trwają prace w skrzydle wschodnim. Obecnie konserwacji poddawany...
Bojadła
31 sierpień 2021