A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
W grudniu zakończono kolejny etap prac konserwatorsko-restauratorskich w Holu Opackim klasztoru kanoników regularnych reguły św. Augustyna w Żaganiu. Skoncentrowały się one na utrwaleniu historycznych...
Żagań
31 grudzień 2022
W związku z trwającym od kilku lat kompleksowym remontem i konserwacją zespołu poklasztornego w Żaganiu, w roku bieżącym z funduszy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano...
Żagań
22 listopad 2022
Na ukończeniu są prace remontowe na elewacji zachodniej żagańskiego klasztoru. Usunięte przez konserwatorów, współczesne, cementowe tynki, które zniekształciły wygląd fasady...
Żagań
21 listopad 2022
W holu opackim w zespole klasztornym w Żaganiu trwają prace konserwatorsko-restauratorskie, które obejmują m.in., naprawę spękań ścian i sklepień, usunięcie wtórnych łat cementowych...
Żagań
12 wrzesień 2022
Adaptacja zespołu szpitalnego św. Doroty na potrzeby dydaktyczne Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Żaganiu.
Żagań
20 kwiecień 2022