A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
W obiekcie zachowały się relikty (w piwnicach) średniowiecznej wieży mieszkalnej o rzucie 12x12 m oraz renesansowego dworu, powstałego z rozbudowy wieży (XVI w.). Obecna budowla ukształtowana została...
Architektura rezydencjonalna
Został zbudowany ok. 1820, klasycystyczny. Jest murowany, prostokątny w rzucie, parterowy, nakryty dachem naczółkowym. Środek fasady zaakcentowany został pozornym ryzalitem, z wgłębionym...
Architektura rezydencjonalna
Dwór obronny z XVI w., później przebudowany, należał do rodu von Berge. Opuszczony od 1945 popadł w ruinę – zachowały się kamienne mury obwodowe.
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony ok. 1780, został powiększony o aneks w XIX w. Jest murowany, na planie prostokąta z aneksem od wschodu, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem mansardowym. Pałac zamyka północną...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony w kon. XVIII w., posiada pewne znamiona stylowe klasycyzmu. W nowszych czasach został powiększony o szeroką wystawkę, w mansardzie fasady. Obiekt, na planie prostokąta, jest parterowy,...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowany w 2. poł. XVIII w., staraniem rodziny Żychlińskich, był remontowany w XIX w., a w 80. latach XX w. zaadaptowany na pensjonat. Wzniesiony jest w konstrukcji szkieletowej na murowanym, wysokim...
Architektura rezydencjonalna
Architektura dworu pozwala określić czas jego budowy na 1. ćw. XX w. Rozbudowa dokonana po 1945 zniekształciła bryłę obiektu. Pierwotny wygląd zachowany od strony ogrodowej przedstawia budowlę...
Architektura rezydencjonalna