A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzmiankowany w 1374, powstał ok. 100 lat wcześniej. W XV w. gotycki kościół został powiększony o wieżę, a w XVII w. o zakrystię. W czasach nowożytnych przekształcono wszystkie okna i...
Architektura sakralna
Pierwotny kościół z pocz. XIV w., przejęty w XVI w. na ponad 150 lat przez protestantów, został w 1846 gruntownie przebudowany, wg proj. Leonarda Dorst Schatzberga, otrzymując kształt...
Architektura sakralna
Został zbudowany w 1882, jako ewangelicki. Jest murowany z cegły, jednonawowy na planie prostokąta z pięcioboczną absydą prezbiterialną od wschodu, z zakrystią przy absydzie i czworoboczną wieżą...
Architektura sakralna
Zbudowany ok. 1840 jako ewangelicki, neoromański. Murowany, jednonawowy z krótkim czterobocznym prezbiterium, z wieżą od zachodu.
Architektura sakralna
Późnogotycki, zbudowany w kon. XV w., w czasach nowożytnych został powiększony od północy o zakrystię i kruchtę. Jest orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy z wyodrębnionym,...
Architektura sakralna
Barokowy, wzniesiony został w 1721, jako ewangelicki, a w 1923 poddany gruntownemu remontowi. Zaprojektowany przez Georga Bähra, jest budowlą orientowaną, murowaną, założoną na planie krzyża...
Architektura sakralna
Zbudowany w 2. poł. XIII w., został przesklepiony w XIV (prezbiterium) i XVI w. (nawa), powiększony o zakrystię i wieżę w XV w. Przy odbudowie po pożarze w 1760 przekształcono okna. Był remontowany...
Architektura sakralna