A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura obronna
Zabytki
Mury obronne Kożuchowa, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Architektura obronna
Mimo położenia miasta nad rzeką Lubszą, już w XIII w. istniał system obronny składający się z wałów ziemnych, palisady, fosy i drewnianych bram, o czym wspomina przywilej z 1283r. W obręb...
Architektura obronna
Zespół militarny Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty
Architektura obronna
Jest to najpotężniejszy kompleks fortyfkacji w Europie, zbudowany przez Niemców w 30. i 40. latach XX w. Linia umocnień długości ponad 80 km ciągnie się od Odry koło miejscowości Nietkowice...
Architektura obronna
Usytuowany jest w widłach rzek Obry i Paklicy, na miejscu grodu wniesionego w zaraniu państwowości polskiej. Położony na rubieżach państwa, gród strzegł granic przed Niemcami i Pomorzanami....
Architektura obronna
W 1403 właścicielem dóbr ziemskich w Miodnicy był Luter von Schaffgotsch. W 2. poł. XV w. posiadłość przeszła w posiadanie rodziny von Unruh, a w 1691, w drodze zakupu powiększyła areał...
Architektura obronna
Dwór, wzniesiony w kon. XVI w., jako budowla piętrowa, założona na rzucie prostokąta o wymiarach 14 x 22 m., został w XVIII w. przebudowany i powiększony w kierunku zachodnim. Wraz z tym,...
Architektura obronna