A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura obronna
Zabytki
Wzmiankowane w 1253 obwarowania miasta były niewątpliwie umocnieniami drewniano-ziemnymi. Kamienne mury zaczęto wznosić pod kon. XIII w., zaś dwieście lat później zbudowano od zewnątrz drugie...
Architektura obronna
Rycerska siedziba z przełomu XIV–XV w., spalona w 1642, uległa zrujnowaniu. Zachowały się dolne partie murów prostokątnego założenia oraz resztki kamiennego ogrodzenia i fosy.
Architektura obronna
Jest jedyną pozostałością po obwarowaniach miasta rozebranych w XIX w. Zbudowana została w kon. XV w., kiedy wzmacniano systemy obronne bram. W okresie międzywojennym do wieży dostawiono duży budynek...
Architektura obronna
Obecne bramy stoją na miejscu starszych z XIV w., zapewne drewnianych. Brama Polska, zbudowana w XV w. Wielokrotnie remontowana, jest murowana z cegły, prostokątna w rzucie, piętrowa nakryta dachem...
Architektura obronna
Został zbudowany po 1350, na sztucznie usypanym, ponad dziesięciometrowym wyniesieniu. W zachodniej części, otoczonego murem kurtynowym czworobocznego założenia, znajdował się dom mieszkalny, a...
Architektura obronna
Siedziba rycerska, typu wieża mieszkalna, powstała tutaj w pocz. XIV w. W następnym stuleciu przeszła w posiadanie elektorów brandenburskich, a z ich nadania znalazła się okresowo w rękach...
Architektura obronna
 Wzmiankowane w 1313 kamienne mury, miały w obwodzie dwie bramy, dwie furty i 34 baszty. Po rozbiórkach w XVIII–XIX w. przetrwała jedynie ceglana baszta łupinowa przy ul. Ogrodowej....
Architektura obronna