A A A
Strona główna / Zabytki / Osowa Sień, park dworski
Założenia parkowe

Osowa Sień, park dworski

Rozmiar czcionki
A A A

Park przy dworze w Osowej Sieni tzw. Środkowej (niem. Mittel Röhrsdorf), położony jest w pd.-zach. części wsi. Dwór pochodzi z 1 ćw. XIX w. W sąsiedztwie dworu w kierunku wsch., znajduje się gotycki kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana. Założenie dworsko-folwarczne ma czytelną kompozycję z wyraźnym podziałem na wsch. część rezydencjonalną i zach. – gospodarczą. Na osi głównej zespołu znajduje się dwór, a po jego wsch. stronie prostopadle usytuowane są trzy oficyny. Część rezydencjonalną od strony zach. zamyka budynek wozowni, za którym rozpoczyna się założenie folwarczne z budynkami gospodarczymi. Na pn. od dworu i podwórza gospodarczego rozciąga się park krajobrazowy, sięgający aż do drogi, prowadzącej do założenia pałacowo-parkowego w Osowej Sieni Górnej. Dwór wraz z oficynami jest własnością prywatną. Nowy właściciel prowadzi prace remontowo – adaptacyjne na cele turystyczne.
Osowa Sień jest gniazdem rodziny Ossowskich herbu Dołęga. Historycznie istniał podział na trzy folwarki: Górny, Środkowy i Dolny. W 1793 r., w spadku po Andrzeju Żychlińskim, folwark środkowy odziedziczył najstarszy syn z pierwszego małżeństwa, Franciszek Henryk (1700-1764). W 1799 r., gdy majątek został wystawiony na licytację, kupił go Aleksander Potworowski, aby następnie sprzedać Adamowi Konstantemu Mielęckiemu (1740-1810) z Jędrzychowic. Po jego śmierci folwark środkowy przejął jego syn Konstanty Adam (1773-1826), który wybudował tam rezydencję i grobowiec.W 1845 r. zlicytowano Osową Sień Średnią, którą nabył Joann Georg Quos. Rodzina von Hoven weszła w posiadanie średniego folwarku w wyniku korzystnego mariażu Hermana von Hoven z Pauliną Quos w 1847 r. W 1922 r. dwór i folwark zmodernizował Hans Joachim von Hoven. Rodzina von Hoven posiadała folwark średni do czasów II wojny światowej. Po 1945 r. dwór wraz folwarkiem przeszedł na własność Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej Osowa Sień, a od końca lat 90. XX w. jest własnością prywatnej spółki. Nowy właściciel prowadzi prace remontowo-adaptacyjne na cele turystyczne.
Znajdujący się na tyłach dworu park zajmuje powierzchnię 3,36 ha. W części krajobrazowej parku zachowały się czytelne drogi wzdłuż pn. granicy stawu i w części centralnej z rozległą polaną. Pozostałe drogi powstały wtórnie. Ważnym elementem założenia jest staw z wyspą. Mieści się on zaraz za budynkiem dworu, z boku oficyny. W okolicy stawu znajdują się pozostałości dawnej architektury ogrodowej – kamienne murki i resztki pergoli. Analizując układ dróg na mapie topograficznej z 1937 r. i porównując go ze stanem obecnym stwierdzono, że układ drożny w parku średnim był powiązany kompozycyjnie z parkiem pałacowym górnym. Prawdopodobnie w murze było niegdyś przejście. Mimo dużej ilości roślin kompozycja parku jest harmonijna i czytelna. Całe założenie parkowe jest ogrodzone kamiennym murem. W części sąsiadującej z główną drogą w miejscowości, mur wyremontowano na całej jego długości. Drzewostan parkowy jest w dobrym stanie zdrowotnym. Przez ostatnie lata był pielęgnowany, co sprawiło, że park wygląda na wyjątkowo zadbany. Drzewa rosnące w parku są oceniane przez krajowych dendrologów jako największą w Polsce kolekcję drzew egzotycznych (introdukowanych). Oprócz drzew liściastych, znajduje się w parku duża grupa drzew i krzewów iglastych. Wszystkie rośliny w parku zostały zinwentaryzowane przez specjalistów z dziedziny dendrologii, a informacje na ten temat zostały zebrane w publikacjach. Kolekcję oceniono na 200 różnych gatunków i ich odmian ozdobnych w 1952 r. Po ponownej ocenie zasobu w 1974 r. liczba ta spadła do 115. Park dworski w Osowej Sieni d. Środkowej jest niewątpliwie niezwykle cennym obiektem, ze względu na swoje wyjątkowe walory poznawcze w dziedzinie uprawy drzew ozdobnych. Należy ponownie zinwentaryzować jego zasoby, aby
mógł służyć jako obiekt badawczy oraz udostępnić go publiczności.


Agnieszka Kochańska
Źródło: "Zabytkowe parki województwa lubuskiego"
Galeria
Zobacz również
Gubin, pow. krośnieński - dawny kościół farny (Rynek)
Zniszczony w 1945, nie został dotąd odbudowany. Badania archeologiczno-architektoniczne...
Gubin, pow. krośnieński - mury obronne
Wzniesione w 1. poł. XIV w. z cegły, posiadały trzy bramy,...
Gubin, pow. krośnieński - domy mieszkalne
Staromiejska zabudowa mieszkalna została zniszczona w 1945 r....