A A A
Strona główna / Zabytki / Trzebiechów - Pałac
Architektura rezydencjonalna

Trzebiechów - Pałac

Rozmiar czcionki
A A A

Trzebiechów (niem. Trebschen) leży na południowy wschód od Sulechowa, przy lokalnej drodze z Sulechowa do Bojadeł. Pałac położony jest w centrum miejscowości, po północ­no-wschodniej stronie drogi, oddzielony od niej obszernym dziedzińcem. Za pałacem roz­ciąga się rozległy park krajobrazowy.

Rycerskie dobra w Trzebiechowie od XV wieku do 1724 roku należały do rodziny Trosch­ke. Ich staraniem w XVI lub XVII wieku powstał tutaj dwór, w miejscu dzisiejszego pała­cu. W 1724 roku majątek został zlicytowany i przeszedł na własność Henryka Reuss-Schle­iz i od tej pory, aż do II wojny światowej, miejscowość należała do rodziny von Reuss, wy­wodzącej się z linii Plauen.

Pewne prace budowlane przy renesansowym dworze prowadzone były w pierwszej połowie XIX wieku. Ich zakres był zapewne skromny, bo dziedzice mieszkali wówczas poza Trze­biechowem. W latach siedemdziesiątych osiadł tutaj kolejny Henryk Reuss (imię to było w rodzinie powielane) i on w 1876 roku rozpoczął prace związane z przekształceniem dwo­ru w rezydencję. Skrzydło boczne dobudowane zostało w 1902 roku, staraniem kolejne­go członka rodu.

Trzebiechowski zespół pałacowo-parkowy w obecnym kształcie powstał w nurcie francu­skiej architektury rezydencjonalnej XVIII wieku. Posiada on nie tylko charakterystyczną dla tego typu założeń architekturę, ale i całość rozplanowania z pałacem w centrum i roz­mieszczonymi na jego osiach ogrodem, placem i dziedzińcem. Również w ukształtowa­niu fasady należy dopatrywać się proweniencji we francuskiej barokowej architekturze re­zydencjonalnej.

Pałac założony jest na planie litery „L”, z czworobocznymi wieżami przy północnym boku i w skrzydle południowym. Rozczłonkowaną bryłę tworzą cztery odmienne segmen­ty zróżnicowane formą i gabarytem. Akcenty pionowe tworzą sylwetki wież oraz wynie­sione ponad kalenicę nakrycie partii pseudoryzalitów. Obiekt jest w całości podpiwniczo­ny, w obu skrzydłach dwukondygnacyjny, nakryty dachami mansardowymi, wieże namio­towymi. Trzynastoosiowe elewacje głównej części rozczłonkowane zostały – wysuniętymi z lica – wyższymi ryzalitami pozornymi oraz boniowanymi pilastrami, a w poziomie – par­tią cokołu i profilowanymi gzymsami – kordonowym i wieńczącym. Rozstawione w syme­trycznym układzie okna, prostokątne, z wyjątkiem ryzalitów, gdzie występują też zamknię­te półkoliście (piętro), mają obramienia z kluczem oraz nadproża w postaci odcinka pro­filowanego gzymsu. Wejście główne w trzyosiowej partii ryzalitu fasady oraz flankujące je okna otrzymały oprawę plastyczną w postaci pilastrów. W partii pierwszego piętra, nad wejściem, znajduje się balkon i trzy okna typu porte-fenêtre, ujęte pilastrami. Wchodzą­ca w partię dachu trzecia kondygnacja zwieńczona jest malowniczą wystawką, wyniesioną w poziom hełmowego nakrycia partii ryzalitów. Elewacja ogrodowa ukształtowana jest po­dobnie, z wyjątkiem górnej części, gdzie występuje jedno duże okno.

Zespół pałacowo-parkowy w Trzebiechowie, w skład którego wchodzą: pałac w stylu rezy­dencji francuskich (siedziba szkoły), park dworski w stylu angielskim, położony wokół pa­łacu, a także zabytkowa oficyna z początku XIX wieku – siedziba Urzędu Gminy oraz daw­na ujeżdżalnia – obecnie hala sportowa – są własnością Urzędu Gminy Trzebiechów.

 

http://www.youtube.com/watch?v=mCO3pve2ySU


Małgorzata Szymańska-Dereń
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Galeria
Zobacz również
Sulechów - Ratusz
 Pierwotny wygląd ratusza, powstałego w początku XVI wieku...
Sulechów - Zamek
Zamek sulechowski usytuowany jest w północno-wschodniej części...
Sulechów - zamek
Wzniesiony w  1  poł.  XIV  w....
Sulechów, park szkolny przy ul. Armii Krajowej
Zespół szkolno-parkowy w Sulechowie (niem. Züllichau),...