A A A
Strona główna / Zabytki / Budziechów - Zespół folwarczno-dworski
Architektura rezydencjonalna

Budziechów - Zespół folwarczno-dworski

Rozmiar czcionki
A A A
Zespół folwarczno-dworski zlokalizowany jest w północnej części Budziechowa, po wschodniej stronie drogi z Jasienia do Lubska. Dwór, odseparowany kompozycyjnie od podwórza, usytuowany jest kalenicowo w stosunku do wspomnianej drogi.

Historia wsi sięga średniowiecza. Budziechów pierwszy raz wzmiankowany jest w XIII wie­ku w miśnieńskich annałach jako wieś pasterska. W 1348 roku wieś została nadana w len­no Dersekinowi von Weizensee. Już w 1356 roku jako właściciele wymieniani są Kristian von Witzleben i Friederich von Kottwitz. W 1482 roku część Budziechowa została włączo­na w granice Marchii Brandenburskiej. Wówczas wieś została podzielona na cześć bran­denburską i dolnołużycką. Granicę poprowadzono przez sam środek wsi. Podział ten miał wpływ na rozwój miejscowości i konsekwencje w późniejszych podziałach administracyj­nych. W 1515 roku częścią dolnołużycką władał Hans von Kalckreuth, a w 1528 roku Hans von Löben. Dobra po stronie brandenburskiej w XVIII wieku należały do rodziny von Beerfelde z Lubska. W 1850 roku folwark w części łużyckiej obejmował 355 mórg, z tego 277 ziemi ornej i znajdował się w posiadaniu Carla Rudolfa von Lessing. W tym sa­mym czasie część brandenburska należała do von Endella i obejmowała 4987 mórg, z cze­go 1377 ziemi ornej. W ostatniej ćw. XIX wieku oba folwarki zostały własnością Herman­na von Beerfelde.

Budziechowski dwór został wzniesiony około 1800 rokuw stylu klasycystycznym. Budy­nek założony jest na rzucie prostokąta, z wnętrzem rozplanowanym pierwotnie w dwóch traktach i pomieszczeniami połączonymi amfiladowo w każdym z traktów. Elewacja fron­towa dworu zwrócona jest w kierunku zachodnim. Piętrowy budynek z poddaszem użyt­kowym, posadowiony na cokole kryjącym wysokie piwnice, nakryty jest dachem man­sardowym z lukarnami. Elewacja frontowa ma siedem osi wyznaczonych nieregularnym rytmem otworów okiennych. Podziały horyzontalne fasady wyznaczają gzymsy – cokoło­wy i koronujący. W pionie elewację artykułują lizeny umieszczone na jej skrajach. Otwo­ry okienne ujęte są w gładkie opaski, pod którymi znajduje się dekoracja geometryczna, wykonana w tynku. Elewacje boczne opracowane są skromniej. Ich dekoracja ogranicza się do gładkich opasek okiennych oraz płaskich, taśmowych gzymsów oddzielających pię­tro od kondygnacji poddasza. Do dworu prowadziły dwa wejścia. Jedno znajdowało się w elewacji wschodniej i poprzedzone było prostokątnym murowanym gankiem (pierwot­nie prowadziło ono do nieistniejącego dziś parku). Drugie mieściło się w elewacji północ­nej, przy jej zachodnim narożniku, i również poprzedzone było jednobiegowymi schoda­mi. Obecnie, we wtórnie rozbudowanej elewacji południowej znajduje się trzecie wejście do budynku.

Po 1945 roku folwark w Budziechowie upaństwowiono i oddano w użytkowanie Państwo­wemu Gospodarstwu Rolnemu. Dwór przeznaczony został na mieszkania dla pracowni­ków gospodarstwa. Funkcję mieszkalną spełnia do dnia dzisiejszego. W ostatnim dziesię­cioleciu w budynku prowadzono liczne prace nie uzgadniane z konserwatorem zabytków. Działania te przyczyniły się do pomniejszenia wartości zabytkowej obiektu. W ich wyniku rozbudowano elewację południową, wymieniono drewnianą stolarkę okienną na PCV. Fa­sadę szpecą anteny satelitarne oraz liczne przewody elektryczne.

Maja Błażejewska
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Galeria
Zobacz również
Dzietrzychowice - Wieża
Dzietrzychowice położone są na północ od Żagania. W części...
Kownaty, gm. Torzym, pow. sulęciński - dwór
Klasycystyczny, zbudowany w 1798 dla rodziny von Winnig. Po pożarze...
Przytoczna, pow. międzyrzecki - kościół parafialny pw. Trójcy Świętej
Wzniesiony w 1871 w stylu neogotyckim, jest budowlą murowaną...
Osiek, park pałacowy
Park pałacowy w Osieku (niem. Wutzig) o powierzchni 9 ha rozplanowany...