A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Zaproszenie na uroczyste otwarcie wieży fary w Gub...
Aktualności
29 maj 2013
Zaproszenie na uroczyste otwarcie wieży fary w Gubinie

Rozmiar czcionki
A A A

Już za kilka dni w dn. 31 maja 2013 r. o godz. 17.00 na Placu Jana Pawła II w Gubinie odbędzie się uroczystość związana z otwarciem wieży fary w Gubinie. Na uroczystość zaprasza B. Bartczak Burmistrz Gubina, G. Quiel Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Kościoła farnego w Gubinie i G. Łuc-Bardzik z Fundacji Fara Gubińska.  Wieża zostanie udostępniona na cele kulturalne oraz jako punkt widokowy dzięki pracom remontowym zrealizowanym w latach 2010-2013 przy dofinansowaniu projektu: „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki” w ramach programu operacyjnego Transgranicznej Współpracy Polska-Brandenburgia.
Miło nam poinformować, iż podczas ceremonii otwarcia zostaną wręczone złote odznaki Za opiekę nad zabytkami, które Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dla Pana Bartłomieja Bartczaka Burmistrza Gubina i Pana Güntera Quiela Prezesa niemieckiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary w Gubinie.
W uzasadnieniu czytamy, że:
Pan Bartłomiej Bartczak był jednym ze społecznych  inicjatorów utworzenia w roku 2005 Fundacji „Fara Gubińska–Centrum Spotkań polsko-niemieckich”, której działania skupiły się na szerokiej popularyzacji idei odbudowy zabytku. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu przeprowadzono pierwsze prace budowlane i porządkowe, służące zabezpieczeniu i stabilizacji konstrukcji budowli (w latach 2006-2007 zrekonstruowano kopułę i latarnię oraz osadzono hełm na wieży kościoła farnego).
Mając na uwadze potrzebę szerokiej dyskusji nad przyszłością zabytku, zorganizowano międzynarodowe konferencje naukowe: pt. „Szanse, Wizje, Nadzieje, Przyszłość” (w 2007 r.); pt. „Ruiny zabytków sakralnych ochrona i adaptacja do nowych funkcji” (w 2008 r.) oraz pt. „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim”( w 2012 r.). Należy podkreślić wysoki poziom merytorycznych tych wydarzeń oraz ich udokumentowanie w publikacjach naukowych. Od  2009 r. organizowane jest również cyklicznie polsko-niemieckie „Forum Gubińskie–Perspektywy Fary”, stanowiące otwarte forum dyskusyjne nad przyszłością zabytku.
Dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu Pana Bartczaka w  roku 2010, w ramach programu operacyjnego Transgranicznej Współpracy Polska-Brandenburgia, uzyskano dofinansowanie projektu związanego z adaptacją wieży fary gubińskiej na cele kulturalne i turystyczne. Ogłoszono również międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt kompleksowej odbudowy zabytku.
Działania Pana Bartczaka ukierunkowane są nie tylko na przywrócenie zabytku społeczeństwu, ale również na zbliżenie między narodami. Szereg podejmowanych w ostatnich latach inicjatyw wokół fary jest wyjątkowym przykładem współpracy na polsko-niemieckim pograniczu oraz integracji mieszkańców polskiego Gubina i niemieckiego Guben. Jednym z  głównych  inicjatorów tej współpracy jest Pan B. Bartczak.
Pan Günter Quiel był jednym z głównych inicjatorów utworzenia w roku 2005 niemieckiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary w Gubinie. Aktywność stowarzyszenia skupia się na wspieraniu działań polskiej fundacji „Fara Gubińska” oraz prawnego właściciela obiektu – Gminy Gubin. W szczególności dotyczy ona pomocy przy finansowaniu prac budowlanych i porządkowych w zabytku oraz organizacji pracy wolontariuszy z Niemiec. W wyniku współpracy niemieckiego stowarzyszenia z polską fundacja w latach 2006-2007 zrekonstruowano kopułę i latarnię oraz osadzono hełm na wieży kościoła farnego, zorganizowano również wspomniane już międzynarodowe konferencje naukowe.Dzięki wsparciu stowarzyszenia w roku 2008 zostały wydane publikacje popularyzujące zabytek: „Fara-Badania” oraz materiały pokonferencyjne.
W roku 2010, w ramach programu operacyjnego Transgranicznej Współpracy Polska-Brandenburgia, Burmistrz miasta Gubina podpisał umowę o dofinansowanie projektu: „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki”. Stowarzyszenie, którego prezesem jest Pan Günter Quiel jest partnerem projektu. 
Działania Pana Güntera Quiela ukierunkowane są nie tylko na ochroną zabytku ale również na szeroką współpracę społeczno-kulturalną pomiędzy Niemcami i Polakami na rzecz najważniejszego dla miasta Gubina zabytku.

Zobacz również
Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prof. Detlefem Kargiem
W dn. 26 czerwca 2008 r. doszło w Gubinie do roboczego spotkania...
Wiatrowskaz na wieży kościoła farnego w Gubinie
Staraniem niemieckiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę...
Gubin - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
W dniu 31.05.2012 r. w Galerii Ratusz w Gubinie odbyło ...