A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Znalezisko w jeziorze Lipie
Aktualności
30 wrzesień 2012
Znalezisko w jeziorze Lipie

Rozmiar czcionki
A A A

W  jeziorze Lipie dwóch płetwonurków natrafiło na  późnośredniowieczny topór. Zabytek został znaleziony na  głębokości około  40  metrów. Obiekt zachowany jest  wraz  z  drzewcem i  posiada następujące wymiary: długość drzewca 93  cm, długość żeleźca 21  cm, szerokość żeleźca 13,5  cm. Na  żeleźcu znajduje się czworoboczny odcisk znaku cechowego  (?). Czas powstania obiektu po  konsultacjach ze  specjalistami został wstępnie określony na  połowę XVI  wieku. Topór zachowany jest  w  bardzo dobrym stanie. Znalazcy zgłosili obiekt Kierownikowi Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp., który  zdecydował o  jego  przekazaniu w  depozyt do  Muzeum Lubuskiego im.  Jana Dekerta w  Gorzowie  Wlkp. Dyrektor Muzeum przyjął depozyt i  zarazem zobowiązał  się zabezpieczyć obiekt, a  następnie przeprowadzić jego  konserwację. Muzeum zapewni też  naukowe opracowanie  zabytku. Topór po  przeprowadzonych pracach konserwatorskich stanie  się cennym elementem gorzowskiej ekspozycji muzealnej. Na  szczególne uznanie zasługuje postawa znalazców, którzy  bezzwłocznie powiadomili o  tym  fakcie Kierownika Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp. i  zarazem doraźnie zabezpieczyli obiekt do  czasu przekazania do  instytucji wyspecjalizowanej w  opiece nad  zabytkami.
 

Błażej Skaziński

Galeria
Zobacz również
Wizyta Wojewody w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
W dniu 16.02.2015 r. Wojewoda  Katarzyna Osos złożyła...
XV Kolarski Zlot Winobraniowy
W dniu 3 września 2010 roku rozpoczął się XV Kolarski Zlot...
Prace konserwatorskie przy wystroju sali lustrzanej w pałacu w Zaborze
Trwają prace konserwatorskie przy zabytkowym wystroju sali lustrzanej...
Żary - odkrycie podczas remontu klatki schodowej
W maju 2010 roku w trakcie prac związanych z remontem klatki...