A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Powiat nowosolski - przekazanie kompetencji LWKZ
Aktualności
12 sierpień 2012
Powiat nowosolski - przekazanie kompetencji LWKZ

Rozmiar czcionki
A A A

W  związku z  przejęciem kompetencji z  zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez  Powiat Nowosolski  uprzejmie informujemy, że  z  dniem 15.08.2012  roku wnioski z  terenu powiatu nowosolskiego dotyczące zabytków i terenów objętych ochroną konserwatorską, z  wyłączeniem:

 

 • zabytków ruchomych,
 • terenu zespołu urbanistycznego miasta Kożuchów w granicach murów obronnych, z wyjątkiem realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • zabytków nieruchomych wskazanych w  tabeli poniżej,
 • zabytków nieruchomych sakralnych wraz z integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne,
 • zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości (zamki, dwory, pałace, parki, folwarki),
 • wiatraków,
 • ratuszy i obwarowań miejskich,
 • badań archeologicznych,
 • pozwoleń na zbycie zabytków,
 • spraw dotyczących rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie, w tym również w sprawach związanych ze sprzedażą zabytków,
 • inwestycji własnych Powiatu Nowosolskiego,
 • zabytków stanowiących mienie Powiatu Nowosolskiego, z wyjątkiem wydawania decyzji,
 • postanowień i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m.in. Powiat Nowosolski,
 • opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby gmin z terenu Powiatu Nowosolskiego, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

należy składać do Powiatowego Konserwatora Zabytków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól


Wykaz zabytków nieruchomych wyłączonych z właściwości Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli:

 

Lp.
0biekt
Miejscowość
Adres
Numer
1
 
Cmentarz komunalny wraz z murem i kutą bramą i płytami nagrobnymi
BYTOM ODRZAŃSKI
 Cmentarna
w ewidencji 80/72 (płyty)
2
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 2
1375
3
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 3
1376
4
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 4
450
5
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 5
451
6
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 6
452
7
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 8
453
8
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 9
454
9
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 9a
1377
10
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek 10
455
11
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek 11
408
12
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek 12
409
13
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek 13/14
1378
14
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 15 i 15a - Hotel Pod złotym lwem
412
15
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 18
456
16
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 19
410
17
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 20
411
18
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 21
457
19
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 22
458
20
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 23
459
21
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 24
460
22
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 25
461
23
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 26
462
24
Dom
BYTOM ODRZAŃSKI
Rynek nr 27
405
25
Dawny Szpital
BRONISZÓW
293
26
Cmentarz poewangelicki
Lapidarium
KOŻUCHÓW
1 Maja
3187

Zobacz również
Mechanizm zegara wieżowego
W marcu 2012 r. z budynku na terenie Nowej Soli skradziono mechanizm...
Upamiętnienie Braci Morawskich w Nowej Soli
  W dniu 12 czerwca 2016 r. w Nowej Soli miała miejsce...
 Obchody 100-lecia muzealnictwa w Nowej Soli
W dniu 22 września 2016 r. w Muzeum Miejskim w Nowej Soli zorganizowano...
Nowa Sól - wpis mostu podnoszonego do rejestru zabytków
Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w dniu...