A A A
Prace konserwatorskie
16 kwiecień 2012
Żagań - pałac

Rozmiar czcionki
A A A

Przeprowadzono częściową wymianę stolarki okiennej w  skrzydle wschodnim pałacu w  Żaganiu.  Prace poprzedzone zostały wykonaniem przez  dr  inż.  arch.  Andrzeja Legendziewicza dokumentacji pt.:  „Studium stolarki okiennej oraz  wnioski konserwatorskie do  remontu wnętrz skrzydła wschodniego (Kurlandzkiego) pałacu książęcego w  Żaganiu” oraz  szczegółową analizą istniejącej, historycznej stolarki okiennej, uwzględniającą materiały ikonograficzne, zawarte m.in.  w  opracowaniu dr  Katarzyny Adamek Pujszo „Architektura zewnętrzna oraz  rozplanowanie i  wystrój wnętrz pałacu w  Żaganiu w  świetle badań archiwalno - ikonograficznych”. Pomocna w  ustaleniu działań związanych z  wymianą stolarki okiennej była  również opinia prof.  dr  hab.  inż.  arch.  Jana Tajchmana, który  wskazał m.in.  utrzymanie klasycystycznego charakteru przy  maksymalnym zachowaniu starych okien pałacu. Na  podstawie zgromadzonych dokumentacji wytypowano stolarkę do  konserwacji oraz  odtworzenia w  oparciu o  wzór historyczny z  poł.  XIX  w. 
 

Alicja Duda

Galeria
Zobacz również
Zespół poaugustiański w Żaganiu – w 10-lecie uznania z Pomnik Historii
Dawne opactwo w Żaganiu podniesione zostało do rangi Pomnika...
Miasto Żagań - przekazanie kompetencji LWKZ
W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości...
Żagań - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
Rozpoczęto remont dachu kościoła w części nad prezbiterium....