Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Kożuchów - wojewódzkie obchody EDD
Aktualności
21 wrzesień 2011
Kożuchów - wojewódzkie obchody EDD

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 16.09.2011 r. w Kożuchowie, w ramach Wojewódzkich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się polsko –niemiecką sesja naukowa  „Kościół farny w  Kożuchowie w  świetle najnowszych badań. Architektura i  rękodzielnictwo”.
W trakcie sesji wygłoszono następujące referaty :
• S. Kowalski "Kościół parafialny pw.  Oczyszczenia NMP w  Kożuchowie (Zarys historii budowy i  rozbudowy)",
• J. Karczewska "Parafia Kożuchowska w  średniowieczu",
• E. Podolan "Przyczynek do  kwestii sprawowania opieki Zakonu Krzyżackiego nad  kościołem parafialnym w  Kożuchowie",
• ks. Henryk Gerlic "Mansjonaria Męki Pańskiej w  Kożuchowie",
• A. Górski "Zamożne rodziny katolickie w  Kożuchowie w  XVI i  XVII  wieku",
• Andrzej Kozieł  "Barokowe dzieła malarskie w  kościele parafialnym pw.  NMP w  Kożuchowie – najnowsze ustalenia",
• W. J. Brylla "Organy Ludwiga Hartiga w kościele parafialnym pw.  M.B.  Gromnicznej w  Kożuchowie"
 

W trakcie obchodów B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uhonorowała Pana Zdzisława Szukiełowicza doroczną nagrodą za promowanie zabytków województwa Lubuskiego, która wręczona została w trakcie inauguracji obchodów na zamku w Kożuchowie. Jak co roku uczestnikami spotkania byli licznie przybyli regionaliści, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zabytków w naszym regionie oraz duża grupa gości z Niemiec. Uczestnicy spotkania  zapoznali się z historią kożuchowskiej fary oraz jej cennym wyposażeniem.

 

Galeria
Zobacz również
Jelenin - zakończenie prac konserwatorskich przy organach
Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy instrumencie...
Uroczyste otwarcie zamku krośnieńskiego
W dn. 30 maja 2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zamku krośnieńskiego....
Znalezisko bulli papieża Mikołaja III
5 lipca zgłoszono  przypadkowe odkrycie bulli oraz dokonano...
Siecieborzyce - badania i prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła fil.
Rozpoczęto badania i  prace konserwatorskie we  wnętrzu...