A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Lubuskie Konserwacje 2010
Aktualności
26 kwiecień 2010
Lubuskie Konserwacje 2010

Rozmiar czcionki
A A A

Informujemy, że w dniu 21.04.2010 r. Kapituła Nagrody „Lubuskie Konserwacje” rekomendowała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uhonorowanie w kolejnej edycji nagrody „Lubuskie Konserwacje 2010” następujących właścicieli zabytków:

  • Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Jana od Krzyża w Starosiedlu -  w kategorii:  “za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku”  za  realizację kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i  robót budowlanych w  kościele pw.  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w  Witaszkowie,
  • „DA-SA” S.J. Piotr Czyżewski, Dariusz Sanojca w  Zielonej Górze - w  kategorii: “za  renowację i  adaptację architektoniczną zabytku” za  przedsięwzięcie polegające na  realizacji robót budowlanych i  prac konserwatorskich w  budynku dawnej tkalni przy  ul.  Fabrycznej  14 w  Zielonej Górze  oraz  adaptacji zabytku na  cele mieszkalne.

     

Ustanowiona w  2008 roku przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nagroda jest  uhonorowaniem laureata za  znaczące dokonania  w  zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego  walorów artystycznych i  użytkowych w  aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub  robót budowlanych, w   tym również jego  zabezpieczenia przed  zniszczeniem. Ocenie poddawany jest  również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego  wyposażenia i  otoczenia.

 

Galeria
Zobacz również
III Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków
Już po raz trzecie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków...
X Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków
W dniu 29 września 2015 roku w Zielonej Górze odbyły...
Europejskie Dni Dziedzictwa w pałacu w Bojadłach
W ramach wydarzeń związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego...