A A A
Zabytki skradzione i zaginione
17 wrzesień 2009
Radzików - gotyckie rzeźby

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 06.07.1997 r. ukradziono rzeźby z gotyckiego z kościoła w Radzikowie, gm. Cybinka.  

Opis ukradzionych zabytków: 

Figury lipowe, polichromowane, niemal wszystkie z tyłu drążone, podklejenia płótnem od spodu figur św. Szczepana. Polichromia na zaprawie kredowo-klejowej; tempera, złoto płatkowe; pierwotna polichromia zachowana w drobnych fragmentach . Na odwrociach figurek skrzydeł wycięte gotyckie cyfry od 1 do 8. Prace konserwatorskie 1960-1961 w PKZ w Toruniu pod kierunkiem M. Arszyńskiego  Atrybucja  i datowanie za Z. Białłowicz-Krygierową:  Śląski krąg Madonn na Lwach, warsztat ołtarza ze Złotego Stoku, data powstania około 1370-1380 r.

  • Matka Boża z Dzieciątkiem. Wymiary: wysokość – 82 cm, szerokość - 39 cm, głębokość ok. 13 cm  Madonna przedstawiona jako tronująca. Dzieciątko w ręce trzyma dzbanuszek.
  • Św. Katarzyna. Wymiary: wysokość – 72 cm, szerokość - 23 cm  Święta przedstawiona w pozycji stojącej. W ręce trzyma koło.
  • Św. Biskup. Wymiary: wysokość - 73,5 cm, szerokość - 22,5 cm  Postać biskupa przedstawiona w pozycji stojącej.
  • Św. Jerzy. Wymiary: wysokość - 46,5  cm, szerokość - 15,5 cm Święty przedstawiony w pozycji stojącej, w pełnej zbroi i płaszczu, w prawej ręce trzyma włócznię, w drugiej - tarczę i miecz.
  • Jan Chrzciciel (w Krajowym wykazie zabytków skradzionych figuruje jako Św. Juda Tadeusz). Wymiary: wysokość - 42,5 cm, szerokość - 15,5 cm. Święty przedstawiony w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma misę .
  • Św. Maria Magdalena. Wzmiary: 42,5 x 16,5 cm. Święta przedstawiona w pozycji stojącej. W lewej ręce trzyma naczynie z  wonnościami.
  • Św. Wawrzyniec - Wysokość rzeźby ok. 43 cm Święty przedstawiony w pozycji stojącej. W ręku trzyma ruszt.
  • Św. Szczepan. Wymiary: wysokość – 42,5  cm, szerokość - 15 cm Święty przedstawiony w pozycji stojącej. Prawą ręką wskazuje na trzymane w lewej ręce kamienie.
  • Św. Jadwiga. Wymiary: wysokość – 44,5 cm, szerokość - 18 cm Święta przedstawiona w pozycji stojącej. W  lewej ręce trzyma makietę kościoła
  • Św. Elżbieta. Wymiary: wysokość - 43 cm, szerokość - 15,5 cm Święta przedstawiona w pozycji stojącej. W prawej ręce atrybuty – prawdopodobnie chleb i dzban  (wg zgłoszenia - koszyk z winogronem)

Bibliografia: Z. Białłowicz-Krygierowa, Studia nad snycerstwem XIV wieku w Polsce. Część I Początki Katalog  poz. A13 s. 38-39, tamże dalsza bibliografia

Skradzione rzeźby zostały zgłoszone do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem prowadzonym przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie. Wykaz ten jest dostępny w internecie.

W 2006 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. odzyskała dwa skrzydła tryptyku z przedstawieniem Zwiastowania (skradzione 24/23.10.2005 r.). W 2006 r. odzyskano również figurę św. Wacława ze skrzydła tryptyku (kradzież w 1997 r.). Natomiast w 2008 r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze odzyskała dwie hermy proroków z szafy środkowej ołtarza (kradzież 23/24.10.2005 r.).
 

K.Domagalska

Galeria