A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestnicz...
Aktualności
19 styczeń 2023
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestniczył w Konwencie Starostów

Rozmiar czcionki
A A A

19 stycznia 2023 r. na zaproszenie przewodniczącego Konwentu Starostów Pana Henryka Janowicza w konwencie zorganizowanym w Słubicach wzięła udział Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Omówiono kluczowe problemy związane z realizacją inwestycji samorządu w zabytkach, w tym w szczególności remonty dróg, które wiążą się często z ingerencją w zabytkowe aleje. Podniesiono znaczenie alei w krajobrazie, zwrócono uwagę na konieczność szczegółowego rozpoznania drzew i włączenia dendrologów do współpracy. Podkreślono również wagę konsultacji społecznych, dzięki którym na etapie poprzedzającym realizację inwestycji drogowych istnieje możliwość zapoznania mieszkańców z zakresem planowanych prac, tak aby na kolejnych etapach nie dochodziło do protestów i rozdźwięków zakłócających przebieg inwestycji. Uwagami na ten temat podzielił się Pan Artur Maj z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Ustalono również, że zorganizowane zostanie kolejne, robocze spotkania z pracownikami starostw i zarządów dróg powiatowych w celu dalszego określenia zasad współpracy.

 

Na zakończenie Pani Konserwator przypomniała Starostom, iż zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mają oni możliwość oznakowywania zabytków, zachęcając do umieszczania na nich biało-niebieskiej tarczy przyjętej na Konwencji Haskiej w 1954 roku jako symbolu ochrony prawnej zabytków.

 

 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Stadion w Słubicach w rejestrze zabytków
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu...
XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna
Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji...
Debata w Urzędzie Miejskim w Słubicach
W dniu 11 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Słubicach...