A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Prace konserwatorskie i restauratorskie przy średn...
Prace konserwatorskie
06 grudzień 2022
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy średniowiecznych malowidłach z kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie

Rozmiar czcionki
A A A

Kościół parafialny w Wawrowie powstał prawdopodobnie pod koniec XIV lub na początku XV wieku. Od 2021 roku trwają prace w obrębie tej świątyni, mające na celu odtworzenie historycznych wartości artystycznych. Jak wynika z wcześniej przeprowadzonych badań konserwatorskich, na ścianach obwodowych, pod warstwami wtórnych tynków, znajdują się średniowieczne wyprawy i wymalowania. W 2021 roku usunięto wtórne tynki na ścianie wschodniej. Pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z dwoma dużymi, wtórnie wybitymi otworami okiennymi (obecnie zamurowanymi), zachowały się częściowo oryginalne wyprawy tynkarskie wraz z wymalowaniami. Stan ich zachowania okazał się zły, ponieważ zostały one silnie uszkodzone, zachowane fragmentarycznie oraz pokryte nasiekami wykonanymi w celu lepszej przyczepności kolejnej wyprawy. Do najlepiej zachowanych należy scena walki św. Jerzego ze smokiem. Pochodzi ona z czasów budowy świątyni, o czym świadczą badania porównawcze składu ilościowego i jakościowego zastosowanych wypraw. W ramach prac dokonano ostrożnego usunięcia wtórnych tynków, oczyszczenia powierzchni, dezynsekcji, uzupełnienia ubytków w wyprawach, podklejenia oryginalnych wypraw malarskich, a następnie ich wysycenia oraz uzupełnienia warstwy malarskiej. Działania przy zabytku prowadzono w sposób zachowawczy, uzupełniając jedynie oczywiste ubytki. Do dyskusji pozostaje jeszcze zachowanie lub usunięcie kilku wtórnych łat z materiałem ceramicznym. Na ścianie wschodniej zachowały się też prawdopodobnie przedstawienie sceny Zaśnięcia Marii, fragment dekoracji maswerkowej oraz fragmentarycznie linie i bordiury wydzielające środkowe, średniowieczne okno oraz kolejne, niezachowane przedstawienia. Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone są przez toruńską pracownię Ryzalit pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki Karola Nawrockiego.

Błażej Skaziński

Galeria
Zobacz również
Obraz Matka Boża Bolesna
Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół  filialny...
Balustrada balkonu pałacu w Bojadłach
 W latach 2006-2007 została skradziona  (zaginęła)...