A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali pr...
Aktualności
31 lipiec 2022
Poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali prowadzone na terenach leśnych w powiecie gorzowskim

Rozmiar czcionki
A A A

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura Gorzowie Wielkopolskim trafiły przedmioty znalezione przez członków Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego "Warta". Poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali prowadzone na terenach leśnych w powiecie gorzowskim odbywały się na podstawie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Przedmioty zostały znalezione na terenie, na którym dotychczas nie zaewidencjonowano stanowisk archeologicznych. Wśród najciekawszych artefaktów można wyróżnić dwie tarczki brązowe, sierp brązowy pochodzące z epoki brązu oraz cztery zapinki i denar Wespazjana (69 - 79 r.), które datować należy na okres wpływów rzymskich. Ponadto pośród znalezisk znajdowało się ostrze sztyletu bądź bagnetu wstępnie wydatowane na okres nowożytności, a także liczman kupiecki Hansa Krauwickela II (1586 - 1635 r.) zwinięty w rulon. Zabytki zostaną poddane konserwacji oraz przekazane do placówki muzealnej. Miejsca znalezienia artefaktów zostały wyłączone z pozwolenia, a w przyszłości planowane jest przeprowadzenie niezbędnych badań weryfikacyjnych i włączenie nowoodkrytych stanowisk do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ze względu na odkryte zabytki można wstępnie założyć, że w trakcie poszukiwań odkryto dwa cmentarzyska: starsze z epoki brązy oraz młodsze z okresu wpływów rzymskich. Jak do tej pory nie zarejestrowano żadnego innego materiału zabytkowego mogącego jednoznacznie potwierdzić tą teorię. Co ciekawe, zabytki z okresu wpływów rzymskich zlokalizowane były na terenie działki o dużej powierzchni, w znacznych odległościach między sobą. Może być to związane z rozproszeniem materiału wskutek czynności wykonywanych w ramach prowadzenia gospodarki leśnej takich jak orka i nowe nasadzenia. Weryfikacja archeologiczna pomoże ustalić rodzaj stanowisk i chronologię oraz oszacować wstępnie ich zasięg.

 

Norbert Burzyński

Galeria
Zobacz również
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
W dniu 04 sierpnia 2005 r. o godzinie 13.00 w siedzibie urzędu...
Miasto Żagań - przekazanie kompetencji LWKZ
W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości...
Odkrycie kamiennych stopni późnorenesansowych schodów ratusza w Bytomiu Odrzańskim
W trakcie prac obejmujących odtworzenie ganku ratusza w Bytomiu...