A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Za...
Aktualności
31 październik 2021
Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

29 października 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, zorganizowano w Zielonej Górze kolejne, 14. Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków. Tematem przewodnim tegorocznych Spotkań były „Obiekty zniszczone i utracone. Dylematy przy odbudowie zabytków”. W auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się sesja naukowa, podczas której wysłuchano referatów: Pana Dominika Mączyńskiego pt. Autentyczność, odtwarzalność, odwracalność i akceptacja społeczna w konserwacji zabytków architektury, Pani dr Barbary Bielinis-Kopeć pt. Odbudowa zabytków na terenie województwa lubuskiego oraz Pani arch. krajobrazu Agnieszki Kochańskiej i Pana arch. Pawła Kochańskiego pt. Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zatoniu. Następnie uczestnicy pojechali do Zatonia, aby zapoznać się z efektami prac związanych z zabezpieczeniem ruin pałacu oraz rewaloryzacją parku pałacowego. Uczestnikami spotkań byli architekci, konserwatorzy i studenci architektury na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Organizatorami Spotkań byli: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
 Konserwacja okien w kościele farnym w Sulechowie
W październiku 2017 r. zakończył się pierwszy etap prac konserwatorsko-restauratorskich...
Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu
W dniach 5-6 listopada w Zielonej Górze odbędzie się konferencja...
Zielona Góra - prezentacja prac konserwatorskich wykonanych w ratuszu
W dniu 17.11.2010 r. w zielonogórskim ratuszu odbyła się prezentacja...
Otwarcie CPiIT w zielonogórskim ratuszu
W dn. 30 września 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum...