A A A
Zabytki skradzione i zaginione
19 wrzesień 2021
Zaginięcie barokowej misy chrzcielnej

Rozmiar czcionki
A A A

Przed 12.07.2006 r. z kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w miejscowości Sękowice, pow. krośnieński, zaginęła (została skradziona?) barokowa, miedziana misa chrzcielna.

Zaginione naczynie zostało ufundowane w 1671 r. przez Christiane (Christinę?) Juliane Nestler z domu Beyr.  Misa chrzcielna okrągła z prostym wrębem i płaskim, niezbyt szerokim kołnierzem wzmocnionym na obrzeżu plastycznym pasem ornamentu sznurowego.  Na kołnierzu ryta inskrypcja fundacyjna treści: „ANNO 1671  CHRISTIANA (CHRISTIANE? CHRISTINE? – napis przepisany za kartą ewidencyjną zawiera omyłki literowe, z których skorygowano jedynie część ze względu na fakt, iż fotografia z 1968 r. pokazuje tylko fragment inskrypcji) JULIANA NESTLERIN GEBOHRNE BEYRIN”.  Język niemiecki, majuskuła humanistyczna. Lustro naczynia okrągłe. Brak informacji na temat ewentualnych znaków wybitych na misie, wskazujących miejsce jej wykonania, czy twórcę. Średnica misy – ok. 48 cm
 

Obiekt nie został opisany w Corpus Inscriptionum Poloniae T. X z. 8 Powiat  Krosno Odrzańskie (do 1815 roku), wyd. w Toruniu w 2016 r.


Zaginiona misa chrzcielna została zgłoszona do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem. Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Lubuskie spotkania z zabytkami 2014 - Dziedzictwo kulturalne Sękowic
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski oraz Lubuski Wojewódzki...
Zakończenie kolejnego etapu prac remontowo-konserwatorskich w kościele w Sękowicach
W dniu 6 stycznia 2016 roku odbyła się Msza Święta dziękczynna...
Lubuskie Spotkania z Zabytkami - Dziedzictwo kulturowe Sękowic
W dniu 13 czerwca 2014 r. zorganizowane zostały w Sękowicach...