A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / V Plener Archeologiczny w Parku Kulturowym Grodzi...
Aktualności
05 wrzesień 2021
V Plener Archeologiczny w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 4 września 2021 r. zorganizowano V Plener Archeologiczny w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie, który gromadził wielu mieszkańców i gości zainteresowanych historią tego wyjątkowego miejsca. Poprzedziło go ważne wydarzenie - oficjalne nadanie nazwy ulicy Adama Kołodziejskiego, w którym uczestniczyli członkowie rodziny wybitnego archeologa.  Adam Kołodziejski przez długie lata prowadził w Wicinie systematyczne badania wykopaliskowe, podjęte w latach 60. XX w. w ramach badań nad kulturą łużycką przez Muzeum w Zielonej Górze. Przyniosły one szereg cennych odkryć związanych z istniejącą tu osadą obronną kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, co pozwoliło na odtworzenie życia mieszkańców osady, a także ich wierzeń, zwyczajów, od powstania osady w VII w. p.n.e. do jej zniszczenia przez Scytów, którzy wymordowali i uprowadzili jej mieszkańców.  Badania te kontynuowane są do dnia dzisiejszego. Pasjonujące ślady tej historii utrwalone zostały w odkrytych tu, nierzadko unikatowych zabytkach z metali, szkła, kości i gliny, które przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. W ramach kolejnego już Pleneru Archeologicznego przypomina się mieszkańcom naszego regionu o historii tego wyjątkowego miejsca. Organizatorami wydarzenia są Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Stowarzyszenie wicina.pl i Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie przy zaangażowaniu władz samorządowych i mieszkańców. W wydarzeniu uczestniczyła Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Organizatorom zaś  należą się podziękowania za popularyzację jednego z cenniejszych zabytków archeologicznych na terenie naszego kraju.
 

Elżbieta Górowska

Galeria