A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Spotkanie Generalnego Konserwatora Zabytków ze słu...
Aktualności
05 wrzesień 2021
Spotkanie Generalnego Konserwatora Zabytków ze służbami konserwatorskimi w sprawie ochrony zieleni na obszarach historycznych miast

Rozmiar czcionki
A A A

Na zaproszenie Pani prof. Magdaleny Gawin Generalnego Konserwatora Zabytków w dniu 3 września 2021 roku do Warszawy przyjechali wojewódzcy konserwatorzy zabytków i kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, aby skupić uwagę na problemie rewitalizacji historycznych miast i miasteczek, w wyniku której nierzadko dochodzi do wycinki drzew i wprowadzania na szeroką skalę betonu. Działania te, skupiające się szczególnie w obrębie rynków, stanowią zagrożenie dla zabytkowych miast. Pani Minister zwróciła uwagę na potrzebę ochrony zieleni w tych zespołach. Przypomniała, iż wprowadzanie zieleni w miastach regulowały akty prawne wydawane po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Problematyki tej dotyczą również zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków dla służb konserwatorskich, w których zwraca się uwagę na potrzebę utrzymania starodrzewu na ternach objętych ochroną konserwatorską. Podkreśliła również problem usuwania historycznych nawierzchni i zastępowania ich betonem podczas rewitalizacji historycznych rynków.
Jesteśmy zgodni co do tego, że o drzewa należy dbać, aby zahamować niekorzystne zjawisko usuwania ich z przestrzeni publicznej, a jednocześnie aby były postrzegane jako przyjazny i wartościowy element krajobrazu kulturowego. Podczas spotkania głos zabrała Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódki Konserwator Zabytków przypominając, że w województwie lubuskim ewidencjonowane są zabytkowe aleje, co wynika z faktu, iż dostrzegamy problemy ich wycinki związanej z remontami dróg. Ma to służyć zwrócenia uwagi na konieczność  ochrony alei jako ważnego elementu krajobrazu kulturowego. Zawiadomienia o włączeniu alei do wojewódzkiej ewidencji zabytków przesyłane są do gmin w celu ujęcia ich w gminnej ewidencji zabytków. W ten sposób zwracamy uwagę na zabytkowe aleje wskazując na ich wartości kulturowe, które winny być respektowane.


 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
W związku z wygaśnięciem 4-letniej kadencji Wojewódzkiej...
Debata w sprawie przejęcia zamku w Żarach przez miasto
W dniu 7 marca 2019 r. w  ratuszu w Żarach odbyła się...
 Zespół pocysterski w Gościkowie-Paradyżu uznany za Pomnik Historii
W dniu 23 listopada 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie...
Remont pałacu w Żaganiu
We wrześniu 2013 r. zakończone zostały prace związane z remontem...