A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Odkrycie malowanego stropu w kościele w Lubiatowie...
Aktualności
14 lipiec 2020
Odkrycie malowanego stropu w kościele w Lubiatowie (pow. krośnieński)

Rozmiar czcionki
A A A
W czerwcu 2020 r., w  kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubiatowie, gm. Dąbie, pow. krośnieński,  została przeprowadzona wspólna kontrola służb konserwatorskich,  Policji  i Straży Pożarnej. W trakcie oględzin poddasza świątyni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Zielonej Górze  odkryli deski i belki polichromowanego stropu nawy oraz prezbiterium, zakrytego obecnie od strony wnętrza późniejszym deskowaniem. Część desek malowanego stropu tuż przy krokwiach więźby dachowej zachowała się w swej oryginalnej lokalizacji, pozostałe zostały zdemontowane, a część z nich została użyta wtórnie jako pomosty. Polichromia stropu zachowała się w stosunkowo dobrym stanie zachowania, bez przemalowań.

Malowidła wczesnobarokowego  stropu z górnym pułapem układały się w pola oddzielone belkami  dekorowanymi malowaną wicią roślinną, podzielone  na  kwadraty  czerwoną ramą podkreśloną czarną kreską. Wić roślinna wyrysowana została czarnym konturem  i czerwoną plamą na białym tle.

Odkryty malowany strop kościoła w Lubiatowie  był zakryty dolnym pułapem już od dawna. W książce Die Kunstdenkmäler des Kreises Crossen  wydanej w 1921 r. znajduje się jedynie  enigmatyczna  informacja (przeoczona przez polskich badaczy i autorów karty ewidencyjnej zabytku), iż  ponad obecnym stropem na jednej belce znajduje się dekoracja malarska o motywach wici, datowana przez autorów publikacji  na XVI  w.

Stanisław Kowalski w książce Zabytki architektury województwa lubuskiego wydanej w 2010 r. wskazuje, iż kościół w Lubiatowie  (niem. Liebthal) został wzniesiony w 1745 r., natomiast kruchta i przybudówka  zostały dobudowane w XIX w. Natomiast według autorów Die Kunstdenkmäler des Kreises Crossen,  w 1745 r. przeprowadzono remont kruchty i wzniesiono przybudówkę we wschodniej części po północnej stronie (zakrystia). Opisują oni również, niezachowaną obecnie, chorągiewkę wieży z datą remontu 1818 r.  Do dziś we wnętrzu świątyni zachowały się elementy starszego wyposażenia, m.in.: dzwon odlany w 1604 r. przez Martina Preger, drewniana skarbona, późnorenesansowa drewniana, polichromowana (obecne przemalowana) chrzcielnica.  Być może w tym samym czasie, na początku XVII w. został wykonany  polichromowany strop nawy i prezbiterium kościoła.  Datowanie zabytku wymaga jednak pogłębionych badań.
 
Należy mieć nadzieję, że w przyszłości Parafia zdobędzie środki finansowe na zdjęcie wtórnego, dolnego pułapu stropu i przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich oraz restauratorskich, które pozwolą na ekspozycję tego cennego zabytku.

-
Wspólne kontrole służb konserwatorskich, Policji i Straży Pożarnej na terenie woj. lubuskiego organizowane  są od początku 2001 r. Od 2008 r. prowadzone są w ramach rządowego  programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz na podstawie porozumień zawartych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim i  Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Kontrole te są znakomitą okazją do sprawdzenia warunków przechowywania, stanu zachowania i zabezpieczenia zabytków przed pożarem oraz kradzieżą, a także wykonania aktualnej dokumentacji fotograficznej nie tylko zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, czy wpisanych do rejestru, ale też innych, nieznanych wcześniej obiektów.  W wyniku kontroli Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków m.in. wydał z urzędu 10 decyzji w sprawie wpisania  do rejestru zabytków  wyposażenia i wystroju kościołów. Ochroną objęto ponad 400 pojedynczych zabytków ruchomych. Przekazano również liczne zgłoszenia do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem i zamieszczono informacje na temat zaginionych zabytków na stronie www. lwkz.pl, co pozwoliło m.in. na odzyskanie przez Policję Lubuską  w marcu 2016 r. siedemnastowiecznej cynowej misy chrzcielnej ukradzionej  z kościoła w Lubrzy.
 
 

 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Lubiatów - remont kościoła
Trwają prace związane z remontem elewacji kościoła filialnego...