A A A
Prace konserwatorskie
23 czerwiec 2020
Remont młyna w Bogdańcu

Rozmiar czcionki
A A A

Zabytkowy młyn w Bogdańcu jest w trakcie zakrojonych na szeroką skalę prac remontowo-konserwatorskich, których koszt wyniesie 6 mln. zł. Wzniesiony w 1826 r. w konstrukcji szachulcowej na podmurowaniu z kamienia i cegły, z wyodrębnioną częścią mieszkalną i gospodarczą, aż do lat 80.XX w. pełnił pierwotną funkcję. Do dziś we wnętrzu zachowały się urządzenia młyńskie. Zabytek należy do Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., które pozyskało środki unijne na remont. Prace poprzedziły badania konserwatorskie, architektoniczne i kompleksowe rozpoznanie drewnianej konstrukcji zabytku.

Elżbieta Góroska

Galeria
Zobacz również
Pierwszy Park Kulturowy w województwie lubuskim.
W dniu 29 września 2006 roku Rada Gminy Bogdaniec podjęła...
Europejskie Dni Dziedzictwa 2007
Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa...