A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Sesja Naukowa „Dzieje miejscowości ziemi kożuchows...
Planowane wydarzenia
24 maj 2019
Sesja Naukowa „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej"

Rozmiar czcionki
A A A
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprasza na Sesję Naukową
„Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej
- Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne i Górne, Słocina oraz Sokołów”.
24 maja 2019 roku, świetlica wiejska w Czciradzu.
 
Program sesji:
11:00 Otwarcie sesji, przywitanie gości,
11:30 Jarosław Lewczuk, Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina
i Sokołów w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym;
12:00 Joanna Karczewska, Wsie Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina
i Sokołów w średniowieczu;
12:30 Małgorzata Konopnicka, Bulin, Cisów, Sokołów, Czciradz, Słocina, Podbrzezie Dolne
i Podbrzezie Górne w okresie wczesnonowożytnym XVI-XVIII wieku;
13:00 - 13:30 przerwa;
13:30 Radosław Domke, Dzieje Bulina, Cisowa, Czciradza, Podbrzezia Dolnego, Podbrzezia Górnego,
Słociny i Sokołowa po 1945 roku
14:00 Katarzyna Adamek-Pujszo, Zabytki Bulina, Cisowa, Czciradza, Podbrzezia Dolnego i Słociny;
14:30 Alicja Duda, Opis historycznych układów ruralistycznych wsi: Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne,
Podbrzezie Górne, Słocina i Sokołów ;
15:00 Marek Szczypczyk, Ochotnicze Straże Pożarne z Czciradza, Lasocina, Podbrzezia Dolnego,
Podbrzezia Górnego, Słociny, Sokołowa i Solnik;
15:30 Zakończenie sesji.
 
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 20 maja pod nr. tel. 698224999 lub e-mail tpzk.stowarzyszenie@op.pl
 
Sesja naukowa finansowana ze środków Gminy Kożuchów,
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.
 

Zdzisław Szukiełowicz, TPZK

Zobacz również
Czciradz - sesja naukowa „Dzieje miejscowości ziemi Kożuchowskiej”
W dniu 24 maja 2019 r. w Czciradzu, w ramach organizowanych cyklicznie...