A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich w koś...
Prace konserwatorskie
30 listopad 2018
Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie

Rozmiar czcionki
A A A
Po dwóch latach zakończył się remont kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie, który pozostawał zamknięty i nieużytkowany od lat 50. XX w. W roku poprzednim wykonano remont dachu, a w 2018 roku zrealizowano prace związane z remontem elewacji i wnętrza. W trakcie remontu elewacji oczyszczono podłoże, skuto wtórne, odspojone i zmurszałe tynki, otynkowano elewacje tynkami mineralnymi, odwzorowując fakturę tynków historycznych i pomalowano elewacje w kolorze starej bieli. We wnętrzu świątyni przeprowadzono prace konserwatorskie obejmujące, min.  konserwacją ścian wewnętrznych, które zostały zachowane i utrwalone w ich pierwotnej formie. Usunięto wtórne nawarstwienia malarskie, poddano konserwacji oryginalne tynki i warstwy malarskie z odkrytą w trakcie badań konserwatorskich dekoracją malarską, uzupełniono warstwy tynkarskie z zachowaniem charakterystycznej faktury tynku - zaprawą wapienno-piaskową. Poddano oczyszczeniu i konserwacji drewniane elementy empor i belkę tęczową, uzupełniono ubytki drewna. Poddano konserwacji historyczną stolarkę drzwiową usuwając wtórne przemalowania, dokonano naprawy drewna oraz rekonstrukcji historycznej kolorystyki. W trakcie prac budowlanych usunięto wtórne zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, osadzono w nich nową stolarkę wzorowaną na stolarce historycznej zachowanej w obiekcie, przywracając jej dawną kolorystykę. Okna wykonano z drewna sosnowego,  z okuciami, pomalowano je w kolorze ciemnym grafitowym i oszklono szkłem ciągnionym, klejonym na kit. Zrekonstruowano też drzwi na wzór zachowanych, jako deskowo-listwowych bez odrzwi, w układzie desek od zewnątrz na skos, a od wbętrza - pionowym, następnie pomalowanych kryjąco w kolorze ciemnym grafitowym, z odtworzeniem zawiasów i okuć.
Naprawiono sklepienie nad prezbiterium, dokonując miejscowych przemurowań. We wnętrzu kościoła skuto betonowe wylewki i wykonano nową posadzkę ceglaną na wzór pierwotnej, układając ją na podsypce piaskowej. Wykonano również podsufitki z desek w układzie na zakładkę, o sfazowanych krawędziach, które pomalowano w kolorze starej bieli.
Dzięki przeprowadzonym pracom zabytek przywrócono do dobrego stanu technicznego, zaś jego surowe, piękne w swym wyrazie wnętrze może być udostępniane na imprezy kulturalne.
Szczególne podziękowania należy skierować do Parafii rzymskokatolickiej w Lubięcinie, która jest właścicielem zabytku oraz dla Wójta Gminy Nowa Sól, który zaangażował się w przywrócenie zabytku miejscowej społeczności. Znaczący wkład finansowy miało również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
 Trwają prace remontowe kościoła pw. św. Katarzyny w Lubięcinie  
We październiku 2017 r. rozpoczęły się prace remontowe przy...
Remont konserwatorski wiatraka z 1817 r. w Lubięcinie
W 2022 r. zrealizowano remont konserwatorski wiatraka kozłowego,...
Spotkanie w gronie specjalistów w kościele w Lubięcinie
W związku z rozpoczynającym się remontem ryglowego kościoła...