A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Sesja naukowa „Dzieje miejscowości ziemi kożuchows...
Planowane wydarzenia
26 maj 2017
Sesja naukowa „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Solniki”

Rozmiar czcionki
A A A
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprasza
na sesję naukową
„Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Solniki”,
która odbędzie się 26 maja 2017 roku
w Pałacu w Solnikach. Początek godz. 11:00.
 
Prezes Towarzystwa
Zdzisław Szukiełowicz
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 20 maja pod nr. tel. 698224999 lub e-mail tpzk.stowarzyszenie@op.pl
 

Sesja naukowa pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak
Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze Barbary Bielinis-Kopeć
Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska.
 
 

11:00 - rozpoczęcie sesji naukowej, przywitanie gości;
11: 20 - 11:40 Jarosław Lewczuk - ”Solniki w pradziejach, średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym”;
11:40 - 12:00 Joanna Karczewska - „Dzieje Solnik w średniowieczu”;”
12:00 - 12:20 Małgorzata Konopnicka - „Solniki w okresie nowożytnym  (XVI-XVII w.)”;
12:20 - 12:40 Adam Górski - „Krajobraz epigraficzny kościoła pw. św. Anny w Solnikach”;
12:40 -13:10 Przerwa
13:10 - 13:30 Katarzyna Adamek-Pujszo - „Zabytki Solnik”;
13:30 - 13:50 Marceli Tureczek - „Krajobraz kulturowy wsi Solniki - geneza i wybrane cechy współczesne”;
13:50 - 14:10 Radosław Domke -„Dzieje miejscowości po 1945 roku”;
14:10 -15:00 zwiedzanie, zakończenie sesji naukowej.
 

Sesja naukowa finansowana ze środków Gminy Kożuchów,
Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.
 

 

Zdzisław Szukiełowicz, TPZK

Galeria
Zobacz również
Sesja naukowa pt. „Dzieje miejscowości Ziemi kożuchowskiej - Solniki”,
W dniu 26 maja 2017 r. w pałacu w Solnikach zorganizowano sesję...
Wymiana stolarkii okiennej w oranżerii w Solnikach
Zrealizowano kolejny etap prac obejmujących wymianę współczesnej...