A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Uroczyste otwarcie zamku w Kożuchowie po pracach r...
Aktualności
28 wrzesień 2015
Uroczyste otwarcie zamku w Kożuchowie po pracach remontowo-konserwatorskich

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 25 września 2015 roku odbyły się uroczystości związane z zakończeniem prac remontowo-konserwatorskich w kożuchowskim zamku, które zrealizowano w ramach projektu pt. „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku" w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 425 655,76 zł. Poziom dofinansowania z LRPO wyniósł 85% kosztów kwalifikowanych, to jest 1 158 746,49 zł.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Robert Dowhan senator RP, Pani Katarzyna Osos Wojewoda Lubuski, Pan Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek województwa lubuskiego, Pan Paweł Jagasek Burmistrz Kożuchowa oraz Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W trakcie sesji naukowej, licznie zgromadzonym gościom, regionalistom, społecznym opiekunom zabytków oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji kultury, przedstawiono referaty poświęcone m.in. wynikom najnowszych badań architektonicznych zamku (dr Andrzej Legendziewicz), badań konserwatorskich (Monika Domańska-Tomczyk) oraz badań archeologicznych (dr Jarosław Lewczuk). Uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić zamek i zapoznać się z efektami prowadzonych w dwóch ostatnich latach prac. Objęły one m.in. remont elewacji, w trakcie którego skuto tynki cementowe z lat 60. XX w., wykonano nowe tynki wapienne oraz przywrócono historyczną kolorystykę elewacji zamku w kolorze złamanej bieli (tło) oraz grafitowym (detal architektoniczny). Kolorystyka ta, pochodząca z 3 ćw. XVII wieku, została rozpoznana na podstawie badań konserwatorskich. Jednocześnie fragmenty kamiennych murów po stronie zewnętrznej wyeksponowano w pierwotnej formie. W trakcie remontu wymieniono również stolarkę okienną na nowa wg wzoru historycznej stolarki. Przeprowadzono prace konserwatorskie w obrębie portalu oraz odkrytego fragmentu napisu na elewacji frontowej, datowanego na XV w. Na szczególne podkreślenie zasługuje doskonałą współpraca pomiędzy urzędem konserwatorskim a samorządem oraz wykonawcami prac remontowych i konserwatorskich, co zaowocowało wysoką jakością prac remontowo-konserwatorskich, dzięki którym kożuchowski zamek przywrócono do dawnej świetności.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Spotkanie ws. planowanych prac przy murach miejskich w Kożuchowie
10 czerwca 2020 r., wraz z Panem P. Jagaskiem Burmistrzem Kożuchowa...
Kożuchów - odkrycie reliktów Bramy Głogowskiej
W trakcie prac inwestycyjnych prowadzonych obecnie na terenie...
Kożuchów - prace konserwatorskie przy obrazie z oltarza głównego w farze
Trwają prace konserwatorskie przy obrazie Chrztu Chrystusa z...
Szlak Michaela Willmanna - warsztaty w Kożuchowie
W ramach projektu Szlak Michaela Willmanna w dawnym księstwie...