A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Remont dachu i elewacji wieży kościoła parafialneg...
Prace konserwatorskie
17 sierpień 2015
Remont dachu i elewacji wieży kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Świdnicy

Rozmiar czcionki
A A A

Trwa kolejny etap remontu dachu kościoła w Świdnicy, który obejmuje swym zakresem elewacje wieży i dach nad korpusem nawowym oraz kruchtą i zakrystią. W roku ubiegłym wykonano prace w obrębie hełmu wieży, zmieniając jej nieszczelne pokrycie z blachy ołowianej na blachę tytanowo-cynkową, spatynowana, dzięki czemu udało się utrzymać dawny charakter zabytku.
W roku bieżącym prace są kontynuowane i obejmują m.in.: wymianę wszystkich zniszczonych końcówek belek stropowych i innych uszkodzonych i osłabionych elementów więźby dachowej przy użyciu analogicznego materiału i sposobu łączenia, wykonanie niezbędnych wzmocnień konstrukcji, impregnację całości konstrukcji drewnianej, wykonanie nowych łat, wymianę pokrycia dachowego na nowe wykonane z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę oraz zamontowanie rynien i rur spustowych. Jednocześnie wykonano badania konserwatorskie elewacji wieży, mające na celu ustalenie ich historycznej kolorystyki. Na podstawie wyników badań wykonano remont elewacji wieży w gamie jasnych kolorów zbliżonych do naturalnego tynku, z lekko podkreślonym ciemniejszym odcieniem detalem architektonicznym, co pozwoliło na wydobycie artykulacji ścian wieży.
W trakcie przygotowań do remontu dachu natrafiono na dawne dachówki, niektóre datowane, noszące znaki producenta, co stanowi interesujący przykład rozwoju techniki. Dachówki te zostały zabezpieczone na miejscu. Również natrafiono na „podpisy” wykonawców poprzednich prac remontowych wraz z datami ich przeprowadzenia m.in. w 1870, 1976, co również zostało udokumentowane i zachowane.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Świdnica - sesja naukowa
W dniu 7 września w ramach obchodzonych w województwie lubuskim...
Świdnica - konferencja
29 września 2012 w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza,...
Zabytki archeologiczne z parku pałacowego w Zatoniu
23 sierpnia 2019 r. w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza...
Remont hełmu na wieży kościoła w Świdnicy
Trwają prace związane z pierwszym etapem remontu kościoła...