A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / XV Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura rygl...
Aktualności
30 wrzesień 2014
XV Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014”

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 22-24.09.2014 r. odbyła się kolejna polsko-niemiecka konferencja poświęcona architekturze ryglowej, której tematem wiodącym była „Kolonizacja fryderycjańska”. Tradycyjnie rozpoczęła się ona w województwie zachodniopomorskim i w tym roku po raz pierwszy jej uczestnicy zawitali do województwa lubuskiego oraz Brandenburgii. Miejscem obrad było Collegium Polonicum w Słubicach.
Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Mathias Brodkorb - Minister Oświaty, Nauki i  Kultury Meklemburgii - Pomorza Przedniego; Piotr Żuchowski - Sekretarz Stany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków; Jerzy Ostrouch - Wojewoda Lubuski; Marek Tałasiewicz - Wojewoda Zachodniopomorski; Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego; Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego; dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa; dr Gunter Pleuger - Rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; Helmuth Freiherr von Maltzahn - Konsul Honorowy Polski w Schwerinie; Bartłomiej Sochański - Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie.
Partnerami Projektu byli: Krajowy Urząd Konserwatora Brandenburgii; Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze; Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie; Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; Katedra Ochrony Zabytków, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Uczestnicy konferencji wzięli udział w objeździe studyjnym po zabytkach architektury ryglowej w województwie zachodniopomorskim, województwie lubuskim (zwiedzili m.in. kościoły w Kołczynie i Okszy, gdzie powitał ich Pan Andrzej Zabłocki burmistrz Witnicy) oraz na terenie Brandenburgii. Podczas konferencji zaprezentowano referaty poświęcone m.in. krajobrazowi kulturowemu łęgów warciańskich (B. Skaziński kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze) oraz kościołom na łęgach warciańskich (B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków).
Warto przypomnieć, że ANTIKON jest konferencją „wędrującą” – odbywa się na przemian w Niemczech i w Polsce lub w obu krajach jednocześnie (dotąd na terenie województwa Zachodniopomorskiego – Meklemburgii od tego roku również na terenie województwa lubuskiego i Brandenburgii). Nieodłącznym elementem konferencji jest podróż studyjna, która umożliwia poznanie interesujących obiektów, lokalnych uwarunkowań danego regionu oraz włączanie nowych partnerów (władze samorządowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i in.), którzy biorą aktywny udział w planowaniu i przeprowadzeniu podróży. Dzięki takiemu modelowi polsko-niemieckiej współpracy, sprawdzającemu się od wielu lat, krąg osób zainteresowanych wciąż się poszerza, zawiązywane są nowe formy kooperacji i powstają nowe projekty – jest to według organizatorów największy sukces ANTIKONu. Duża grupa uczestników konferencji, która w tegorocznej edycji przekroczyła 90 osób potwierdza trafność wypracowanej formuły.

 

 

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Spotkanie grupy ekspertów ws. zabytkowych rezydencji na pograniczu polsko-niemieckim
W dniu 20 maja 2022 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło...
Wizyta na cmentarzu żydowskim w Słubicach
Najstarsza wzmianka o cmentarzu żydowskim w Słubicach, dawnej...
Stadion w Słubicach w rejestrze zabytków
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu...
XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna
Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji...