A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Projekt kolektorów słonecznych na pałacu w Miłowic...
Aktualności
30 czerwiec 2014
Projekt kolektorów słonecznych na pałacu w Miłowicach

Rozmiar czcionki
A A A

W zawiązku z koniecznością poszukiwań rozwiązań technicznych, które umożliwią obniżenie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej, który zlokalizowany jest w dawnym pałacu w Miłowicach, Pan Marek Cieślak Starosta Żarski zwrócił się do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o spotkanie i dokonanie oględzin zabytku, pod kątem wprowadzenia kolektorów słonecznych w obrębie pałacu. W spotkaniu, które odbyło się w dn. 18 czerwca 2014 r., wzięli ponadto udział projektanci oraz Pani Barbara Litewka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. Po dokonaniu oględzin budynku, w szczególności jego dachów i tarasów, udało się wstępnie wytypować miejsca, w których mogą został umieszczone kolektory słoneczne, bez uszczerbku dla wartości zabytku. Wybrano miejsca najmniej eksponowane jednak usytuowane z tej strony, gdzie występuje największe nasłonecznienie, co umożliwi jak najlepsze wykorzystanie instalacji. Warto przypomnieć, że po podobne rozwiązania sięgnięto już przed kilku laty w dawnym sanatorium w Trzebiechowie, w którym również mieści się Dom Pomocy Społecznej. W ocenie użytkownika zabytku rozwiązanie to przyniosło znaczne oszczędności w kosztach utrzymania. Ze strony urzędu konserwatorskiego nie ma przeciwwskazań dla wprowadzania nowoczesnych technologii w zabytkach, jeżeli wynikają one z istotnych względów użytkowych, pod warunkiem, iż nie przyniosą one szkody dla zabytku.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria