A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Sesja naukowa "Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cm...
Aktualności
26 czerwiec 2014
Sesja naukowa "Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego"

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 13.06.2014 r.  w Kożuchowskim Ośrodku Kultury i Sportu Zamek odbyła się sesja naukowa „Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego” zorganizowana  przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej.  Sesję rozpoczął wykład prof. dr hab. Joanna Karczewska pt.  Zarys historii cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie, następnie został odczytany referat dr. Jarosława Lewczuka na temat badań wykopaliskowych na terenie Lapidarium. Dr Adam Górski wygłosił referat Spis mieszczaństwa z 1668 roku jako przyczynek do socjotopograficznego obrazku Kożuchowa. Pani Beata Grelewicz zapoznała słuchaczy z wynikami swoich  badań nad źródłami do dziejów społeczeństwa Kożuchowa przechowywanymi w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, a pan Tomasz Filar zreferował przebieg prac konserwatorsko-restauratorskich  przy płytach nagrobnych Anthoniusa Kottwitza i Melchiora von Niebelschutza z cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie. Zaprezentowane referaty zostały zebrane w wydawnictwie przekazanym bezpłatnie uczestnikom konferencji. Dodatkowo, Kamila Domagalska Z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  zaprezentowała  problematykę konserwatorską związaną z tym zabytkiem.  Ostatnim punktem programu sesji było  zwiedzanie Lapidarium.

Zadanie zostało dofinansowanie ze  środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.


 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Spotkanie ws. planowanych prac przy murach miejskich w Kożuchowie
10 czerwca 2020 r., wraz z Panem P. Jagaskiem Burmistrzem Kożuchowa...
Kożuchów - sesja naukowa w ramach EDD
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Burmistrz...
Zamek w Kożuchowie - remont dachu
W okresie letnim w zamku w Kożuchowie rozpoczęto remont dachu...