A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Ogłoszenie wyników konkursu
Aktualności
29 kwiecień 2014
Ogłoszenie wyników konkursu

Rozmiar czcionki
A A A

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ) uprzejmie informuje, iż  ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych, podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację następujących zadań:

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej - zadanie: Sesja naukowa "Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego.” – 3 060 zł;
2. Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: "Kripplein Christi - w poszukiwaniu młodego (nowego) pokolenia."– 3 440 zł;
3.  SZCZECIN –EXPO - zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna  "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014" – 5 400 zł;
4. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski -  zadanie: Wydanie XI tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
5. Fundacja Woldenberczyków -  zadanie: Organizacja Wojewódzkich Obchodów Europejskiego Dnia Dziedzictwa – 10 000 zł;
6. Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce - zadanie: Obchody 10-lecia istnienia Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce  – 1 750 zł;
7. Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kultury - zadanie: Ewidencja alei drzew powiatu świebodzińskiego - 9 000 zł;
8. Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic - Spotkanie z lubuskimi zabytkami - Lubniewice 2014 – 1 350 zł.
 

Zobacz również
Pierwszy Park Kulturowy w województwie lubuskim.
W dniu 29 września 2006 roku Rada Gminy Bogdaniec podjęła...
Iłowa - remont dachu na kościele filialnym pw. Chrystusa Króla
Zakończono II etap remontu dachu kościoła. Roboty budowlane...
Rosin - remont i rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego
W 2012 roku zakończony został kompleksowy remont i  rewaloryzacja...