A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Zapraszamy na Seminarium parkowe do Brodów
Planowane wydarzenia
25 październik 2013
Zapraszamy na Seminarium parkowe do Brodów

Rozmiar czcionki
A A A

Wzorem ostatnich lat, w dniach 25-26 października 2013 r., w parku pałacowym w Brodach gm. Brody, odbędzie się kolejne polsko-niemieckie seminarium parkowe, na które zapraszamy wszystkich chętnych. Warto przypomnieć, że 24 kwietnia 2008 r.  podpisano porozumienie o współpracy na rzecz organizacji polsko-niemieckiego seminarium parkowego w Brodach. Sygnatariuszami porozumienia byli: Wójt gminy Brody, C. Wecke (koordynator projektu, autor projektu), Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V., Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Burmistrz Forst, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Brody, Fördersverein Fürst-Pückler-Reggion e.V i Powiatowy Urząd Pracy w Żarach.
Celem seminarium parkowego jest zintegrowanie mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, włączenie ich do działań na rzecz parku a docelowo budowa „społeczeństwa obywatelskiego”. Stanowi ono rodzaj pracy społeczne, do której włączają się wszyscy chętni jako wolontariusze, aby pod nadzorem specjalistów wykonywać proste prace pielęgnacyjne w określonym fragmencie parku.
Pierwsze seminarium parkowe w Brodach zorganizowane zostało w dniach 23-25 października 2009 r. i było pierwszym w naszym województwie przedsięwzięciem tego typu. Projekt ten kontynuowano w następnych latach.

Program seminarium do pobrania

Karta zgłoszeniowa

Barbara Bielinis-Kopeć

Zobacz również
Remont dachu pałacu w Brodach
Po wielu latach nieużytkowania i niepodejmowania działań zabezpieczających,...
Brody - III seminarium parkowe
W dniach 16-17 marca 2012 r. już po raz trzeci odbyło...
Wizyta w parku pałacowym w Brodach – plany rekonstrukcji kamiennego sarkofagu
W trakcie prac porządkowych prowadzonych na terenie parku w...
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy na rzecz organizacji międzynarodowego...