A A A
Zabytek miesiąca
Park w Zatoniu (niem. Günthersdorf), pow. 52,3704 ha. Położony w środk. części wsi, po wsch. stronie szosy Zielona Góra-Kożuchów...
Zobacz zabytki miesiąca: grudzień | listopad | maj | kwiecień
Osiecznica - kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Rozplanowanie, położonej przy starym trakcie prowadzącym z...
Bonów, park dworski
Zespół dworski zlokalizowany jest w zach. części wsi Bonów (niem. Baunau). Centralną...
Rzeźba lwa
Miejsce kradzieży/ zaginięcia: Ogrodzony skwer na terenie działki o nr ewid. 431/1  w pobliżu...
Odzyskanie gotyckiej predelli wykonanej przez Mistrza Poliptyku z Gościszowic
Do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku po prawie 60 latach powrócił...

26

marzec

2024

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na kolejne szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków.  Szkolenie odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) w Gorzowie Wlkp. Szkolenie potrwa...