A A A
Strona główna / Zabytki / Sulechów - zamek
Architektura obronna

Sulechów - zamek

Rozmiar czcionki
A A A

Wzniesiony w  1  poł.  XIV  w. z  inicjatywy książąt głogowskich, zapewne na  miejscu grodu, został przekształcony podczas odbudowy po  pożarze w  1557  r., a  w  pocz.  XVIII  w. powiększony o  skrzydło południowe. W XIX–XX w. gotyckie budynki, z wyjątkiem wieży, zostały wyburzone. Oba zachowane człony są  murowane. Kwadratowa w  planie, gotycka wieża ma  cztery kondygnacje i  dach namiotowy. Przylegający do  niej od  południa barokowy budynek, założony jest  na planie prostokąta, piętrowy nakryty dachem dwuspadowym.
 

Za prace związane z remontem i adaptacją zamku w Sulechowie na cele kulturalne Gmina Sulechów została uhonorowana nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2012”.Nagroda jest uhonorowaniem laureata za znaczące dokonania  w zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia. Wręczenie nagrody będzie miało miejsce podczas wojewódzkich obchodów Miedzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dniu 12 kwietnia w Mierzęcinie

 


S. Kowalski, B. Bielinis-Kopeć
Galeria
Zobacz również
Żagań, pow. żagański - szpital św. Doroty (ul. Żelazna)
Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji...
Żagań, park pałacowy
Park w Żaganiu (niem. Sagan), o pow. 77, 49 ha, położony jest...
Żagań - zespół poklasztorny augustianów
Zespół poklasztorny augustianów (pl. Klasztorny...
Żagań - kościół pw. Świętego Krzyża (ul. Szpitalna)
Gotycki kościół, wzniesiony w XIV w., na miejscu wzmiankowanej...