Aktualności
Już po raz siódmy na zaproszenie Stowarzyszenia Czas A.R.T., wspartego w tym roku przez Pełnomocnika Rządu RFN ds. Kultury i Mediów, Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Zakład Sztuki Renesansu...
Wschowa
28 październik 2013
W dniach 15-17.10.2013 r. Pan Sławomir Kocewiak i Pan Krzysztof Osiewicz z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie wizytowali zabytki na terenie województwa lubuskiego....
28 październik 2013
20 czerwca 2013 roku Uchwałą XXVI/254/13 Rady Miejskiej w Jasieniu został utworzony w Wicinie park kulturowy pod nazwą „Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie” (http://www.bip.jasien.pl/system/obj/2830_Uchwala_RM_VI_Nr_XXVI_254_13.pdf)....
24 październik 2013
Uprzejmie przypominamy, iż 31 października 2013 r.  upływa termin I naboru wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofiansowanie prac przy zabytkach...
09 październik 2013
W dniu 3 października 2013 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zorganizowane zostało Forum Debaty Publicznej pt. „Potencjał obszarów wiejskich”. Temat Forum brzmiał: „Sieć...
09 październik 2013
W dniu 27 września 2013 r. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu zorganizowano Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, których temat przewodni brzmiał:...
Międzyrzecz
01 październik 2013
Galeria