Aktualności
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż  w  związku z  rozwiązaniem porozumienia z  dnia 27.01.2012  r. w  sprawie...
31 grudzień 2012
W dniu 10 grudnia br. z inicjatywy burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego, przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zorganizowana została w Kargowej konferencja pt....
Kargowa
19 grudzień 2012
W dniu 1 grudnia br. w dawnym kościele ewangelickim w Letnicy zorganizowany został koncert charytatywny, który inauguruje szeroko zakrojoną akcję pod hasłem „Ratujmy świdnickie zabytki”, nad...
Letnica
04 grudzień 2012
W dniach. 26-27 listopada br. Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów we Wrocławiu zorganizowała po raz kolejny szkolenie w zakresie problemów planistycznych, adresowane do urbanistów, architektów, pracowników...
04 grudzień 2012
Galeria