Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności

W jeziorze Lipie dwóch płetwonurków natrafiło na późnośredniowieczny topór. Zabytek został znaleziony na głębokości około 40 metrów. Obiekt zachowany jest wraz z drzewcem i posiada następujące wymiary: długość drzewca 93 cm, długość...
Pod koniec sierpnia 2012 r., Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymał informację o łodzi rybackiej znalezionej pod Krosnem Odrzańskim. Niski poziom wody rzeki Odry spowodował, że kadłub...
Krosno Odrzańskie
W dniach 20-22 września br. po raz trzeci odbyła się w Gdyni konferencja poświęcona architekturze i urbanistyce modernizmu. Zorganizowana została przez Urząd Miasta w Gdyni przy aktywnym udziale...
W  dniach 17-19 września  2012  r. zorganizowana została po  raz  trzynasty konferencja ANTIKON. Konferencja ma  bardzo bogatą tradycję (odbywa...
nie tylko promocji wsi i jej zabytków, ale również wsparciu działań na rzecz aktywizacji jej mieszkańców, szczególnie młodzieży. Organizatorami imprez, które obejmowały liczne konkursy,...
Sobolice
Europejskie Dni Dziedzictwa to największe w Europie wydarzenie o charakterze społecznym i edukacyjnym promujące zabytki. Tzw. „Dni otwartych zabytków” zorganizowano po raz pierwszy we Francji...
Ochla
W dniach 5-7 września 2012 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie zorganizował w Trzebinach w woj. wielkopolskim szkolenie dla inspektorów ds. archeologicznych z Wojewódzkich Urzędów Ochrony...
Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści: Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Katarzyna Kiełczewska Żagańscy mistrzowie. Joanna Lang „Grosse Kunst” – dekoracja sgraffitowa z  1606...
Zabytek Chroniony Prawem
9
Translate / Übersetzen