Aktualności
W jeziorze Lipie dwóch płetwonurków natrafiło na późnośredniowieczny topór. Zabytek został znaleziony na głębokości około 40 metrów. Obiekt zachowany jest wraz z drzewcem i posiada następujące...
30 wrzesień 2012
Pod koniec sierpnia 2012 r., Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymał informację o łodzi rybackiej znalezionej pod Krosnem Odrzańskim. Niski poziom wody rzeki Odry spowodował, że kadłub...
Krosno Odrzańskie
24 wrzesień 2012
W dniach 20-22 września br. po raz trzeci odbyła się w Gdyni konferencja poświęcona architekturze i urbanistyce modernizmu. Zorganizowana została przez Urząd Miasta w Gdyni przy aktywnym udziale...
24 wrzesień 2012
W  dniach 17-19 września  2012  r. zorganizowana została po  raz  trzynasty konferencja ANTIKON. Konferencja ma  bardzo bogatą tradycję (odbywa...
24 wrzesień 2012
nie tylko promocji wsi i jej zabytków, ale również wsparciu działań na rzecz aktywizacji jej mieszkańców, szczególnie młodzieży. Organizatorami imprez, które obejmowały liczne konkursy,...
Sobolice
17 wrzesień 2012
Europejskie Dni Dziedzictwa to największe w Europie wydarzenie o charakterze społecznym i edukacyjnym promujące zabytki. Tzw. „Dni otwartych zabytków” zorganizowano po raz pierwszy we Francji...
Ochla
12 wrzesień 2012
W dniach 5-7 września 2012 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie zorganizował w Trzebinach w woj. wielkopolskim szkolenie dla inspektorów ds. archeologicznych z Wojewódzkich Urzędów Ochrony...
12 wrzesień 2012
Galeria